You are here

Akcijos „Apdrauskite privalomuoju draudimu „Lietuvos draudime“ ir laimėkite 500 Eur kelionei“ sąlygos brokeriams

Dovanų kuponą kelionei laimėjo:

  1. Artur Rovdo
  2. Dariuš Kolesnik
  3. Lina Česnavičienė
  4. Danguolė Špokienė
  5. Romualdas Bendikas
  6. Marius Montvydas
  7. Virginija Skirmontienė
  8. Saulius Talaikis
  9. Vaiva Lopetienė

________________

AKCIJOS SĄLYGOS:

1. Akcijos pavadinimas „Apdrauskite TPVCAP draudimu „Lietuvos draudime“ ir laimėkite 500 Eur kelionei
(toliau – Akcija).

2. Akcijos galiojimo laikas nuo 2019 m. kovo 1 d. iki 2019 m. gegužės 31 d. imtinai.

3. Akcijoje dalyvauja AB „Lietuvos draudimas“ Verslo klientų departamento per Brokerių skyrių dirbantys brokeriai–fiziniai asmenys (toliau – Akcijos dalyviai), per brokerius (kaip pardavėją) apdraudę fizinį asmenį transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (toliau – Privalomasis draudimas) ir sudarę metinę sutartį, kuri įsigalioja nuo 2019 m. kovo 1 d. iki 2019 m. gegužės 31 d. imtinai. Apdrausto automobilio bendroji masė neturi viršyti 3 500 kg, M1 arba N1 klasė.

4. Akcijos prizai – 9 (devyni) 500 Eur vertės dovanų kuponai UAB „TravelDeals LT“ (Makalius.lt) paslaugoms įsigyti (kas mėnesį akcijos laikotarpyje bus ištraukti 3 kuponų laimėtojai):
4.1. dovanų kuponai galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d. Jais galima atsiskaityti už visas www.makalius.lt tinklalapyje siūlomas paslaugas, t. y. keliones autobusu, lėktuvų bilietus, keliones Lietuvoje ir užsienyje, egzotines keliones, viešbučius ir kt.;
4.2. laimėtus kuponus galima skaidyti dalimis, t. y. panaudoti juos keletą kartų, neviršijant kupono vertės. Viršijus dovanų kupono vertę, trūkstamą dalį sumokėti privalo perkantis asmuo.

5. Akcijos prizų laimėtojai:
5.1. laimėtojai bus išrinkti atsitiktinės atrankos būdu, prižiūrint Bendrovės Vidinio audito departamento atstovui;
5.2 kas mėnesį akcijoje išrenkami 3 laimėtojai, kurie laimi po 1 dovanų kuponą (500 EUR vertės kiekvienas kuponas)
5.2. pirmieji 3 akcijos laimėtojai (3 dovanų kuponai), kurių sudaryti Privalomojo draudimo liudijimai įsigalios nuo 2019 m. kovo 1 d. iki kovo 31 d., bus paskelbtas Bendrovės interneto puslapyje iki balandžio 15 d.;
5.3. antri 3 akcijos laimėtojai (3 dovanų kuponai), kurių sudaryti Privalomojo draudimo liudijimai įsigalios nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki balandžio 30 d., bus paskelbtas Bendrovės interneto puslapyje iki gegužės 15 d.
5.4. treti 3 akcijos laimėtojai (3 dovanų kuponai), kurių sudaryti Privalomojo draudimo liudijimai įsigalios nuo 2019 m. gegužės 1 d. iki gegužės 31 d., bus paskelbtas Bendrovės interneto puslapyje iki birželio 15 d.

6. Laimėjimo sąlygos:
6.1. akcijoje dalyvauja tik tie brokeriai (fiziniai asmenys), kurie Akcijos sutartis sudarė „Lietuvos draudimo“ Brokerių skyriuje kaip pardavėjai;
6.2. tas pats asmuo gali laimėti tik vieną kartą per visą akcijos laikotarpį.

7. Prizų atsiėmimas:
7.1. su kiekvienu laimėtoju bus susisiekta asmeniškai Bendrovės sistemoje nurodytu brokerio telefonu.
7.2. kuponas bus perduotas registruotuoju laišku arba pagal duomenų perdavimo–priėmimo aktą, kuriame bus nurodytas laimėtojo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, asmens kodas;
7.3. AB „Lietuvos draudimas“ įsipareigoja sumokėti visus su prizų įteikimu susijusius privalomuosius mokesčius;
7.4. laimėjimai į pinigus arba kitus prizus nekeičiami.

8. Kitos sąlygos:
8.1. bendrovė turi teisę viešai skelbti akcijos laimėtojų vardus, pavardes ir nuotraukas, padarytas atsiimant prizą. Jei laimėtojas nesutinka, jis netenka laimėto prizo ir išrenkamas naujas laimėtojas;
8.2. akcijos dalyviai sutinka, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi šiose taisyklėse nurodytais akcijos organizavimo tikslais;
8.3. akcijos dalyviai sutinka laikytis šių taisyklių;
8.4. bendrovė pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas apie tai paskelbusi savo interneto tinklalapyje www.ld.lt;
8.5. papildoma informacija apie akciją teikiama el. paštu info@ld.lt arba tel. 1828;
8.6. akcijos organizatorius – AB „Lietuvos draudimas“.