You are here

Akcijos „Apsidrauskite privalomuoju draudimu ir laimėkite 500 Eur kelionę“ sąlygos

Dovanų kuponą kelionei jau laimėjo:

2019 m. kovo mėn. –
Aurelijus Visockas iš Vilniaus.

2019 m. balandžio mėn. –
Tomas Grigonis iš Kauno.

2019 m. gegužės mėn. –
Jan Chmelevski iš Vilniaus raj.

 

 

AKCIJOS SĄLYGOS:

1. Akcijos pavadinimas „Apsidrauskite TPVCA draudimu ir laimėkite 500 Eur kelionę“ (toliau – Akcija).

2. Akcijos galiojimo laikas nuo 2019 m. kovo 1 d. iki 2019 m. gegužės 31 d. imtinai.

3. Akcijoje dalyvauja AB „Lietuvos draudimas“ klientai – fiziniai asmenys – draudėjai (toliau – Akcijos dalyviai), apsidraudę privalomuoju vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu ir sudarę metinę sutartį per brokerius (toliau – Privalomasis draudimas (automobilio bendroji masė neturi viršyti 3 500 kg, M1 arba N1 klasė), kurių draudimo apsauga pagal Privalomojo draudimo liudijimą įsigalios nuo 2019 m. kovo 1 d. iki 2019 m. gegužės 31 d. imtinai.

4. Akcijos prizai – 3 (trys) 500 Eur vertės dovanų kuponai UAB „TravelDeals LT“ (Makalius.lt) paslaugoms įsigyti:
4.1. dovanų kuponai galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d., jais galima atsiskaityti už visas www.makalius.lt tinklalapyje siūlomas paslaugas, t. y. keliones autobusu, lėktuvų bilietus, keliones Lietuvoje ir užsienyje, egzotines keliones, viešbučius ir kt.;
4.2. laimėtus kuponus galima skaidyti dalimis, t. y. panaudoti juos keletą kartų, neviršijant kupono vertės. Viršijus dovanų kupono vertę, trūkstamą dalį sumokėti privalo perkantis asmuo.

5.    Akcijos prizų laimėtojai:
5.2. pirmasis akcijos laimėtojas (1 dovanų kuponas), kurio Privalomojo draudimo liudijimas įsigalios nuo 2019 m. kovo 1 d. iki kovo 31 d., bus paskelbtas Bendrovės interneto puslapyje iki balandžio 15 d.;
5.3. antrasis akcijos laimėtojas (1 dovanų kuponas), kurio Privalomojo draudimo liudijimas įsigalios nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki balandžio 30 d., bus paskelbtas Bendrovės interneto puslapyje iki gegužės 15 d.
5.4. trečiasis akcijos laimėtojas (1 dovanų kuponas), kurio Privalomojo draudimo liudijimas įsigalios nuo 2019 m. gegužės 1 d. iki gegužės 31 d., bus paskelbtas Bendrovės interneto puslapyje iki birželio 15 d.

6.    Laimėjimo sąlygos:
6.1. akcijoje nedalyvauja AB „Lietuvos draudimas“ ir UAB „TravelDeals LT“ darbuotojai ir jų šeimos nariai;
6.2. tas pats asmuo gali laimėti tik vieną kartą.

7.    Prizų atsiėmimas:
7.1. su kiekvienu laimėtoju bus susisiekta asmeniškai Bendrovės kliento nurodytu telefonu ir el. pašto adresu. Be to, laimėtojų vardai ir pavardės bus viešai paskelbti Bendrovės interneto tinklalapyje www.ld.lt/kelione;
7.2. kuponas bus perduotas registruotuoju laišku arba pagal duomenų perdavimo–priėmimo aktą, kuriame bus nurodytas laimėtojo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, asmens kodas;
7.3. AB „Lietuvos draudimas“ įsipareigoja sumokėti visus su prizų įteikimu susijusius privalomuosius mokesčius;
7.4. laimėjimai į pinigus arba kitus prizus nekeičiami.

8.    Kitos sąlygos:
8.1. bendrovė turi teisę viešai skelbti akcijos laimėtojų vardus, pavardes ir nuotraukas, padarytas atsiimant prizą. Jei laimėtojas nesutinka, jis netenka laimėto prizo ir išrenkamas naujas laimėtojas;
8.2. akcijos dalyviai sutinka, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi šiose taisyklėse nurodytais akcijos organizavimo tikslais;
8.3. akcijos dalyviai sutinka laikytis šių taisyklių;
8.4. bendrovė pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas apie tai paskelbusi savo interneto tinklalapyje www.ld.lt;
8.5. papildoma informacija apie akciją teikiama el. paštu info@ld.lt arba tel. 1828;
8.6. akcijos organizatorius – AB „Lietuvos draudimas“.