You are here

Gaukite draudimo pasiūlymą ir laimėkite iPhone 6

 

Akcija baigėsi. Kviečiame dalyvauti būsto draudimo akcijoje ir laimėti 5 000 Eur savo būsto remontui.

1. Gaukite draudimo pasiūlymą. Tai galite padaryti:
- telefonu 1828,
- kreipiantis į savo konsultantą,
- visuose „Lietuvos draudimo“ skyriuose,
- internetu:

     Būsto draudimo užklausa 
     Kasko užklausa 
     Asmens draudimo užklausa 
     Privalomojo draudimo skaičiuoklė 
     Kelionių draudimo skaičiuoklė 

2. Laimėkite vieną iš 5 iPhone 6 16GB išmaniųjų telefonų. 

ŽAIDIMO LAIMĖTOJAI

  • Irena Sidzikauskienė iš Vilniaus
  • Povilas Minelga iš Nausėdų k.
  • Algis Stašys iš Obelių
  • Jolanta Levinskienė iš Šakių k.
  • Virginija Virbickienė iš Vilkaviškio

ŽAIDIMO TAISYKLĖS

Dalyviai: žaidime dalyvauja asmenys, gavę asmeninį AB „Lietuvos draudimas“ (toliau tekste - Bendrovė) Privalomojo vairuotojų civilinės atsakomybės, KASKO, Būsto ir/arba Asmens draudimo pasiūlymą, kuris paruošiamas pagal kliento pateiktus duomenis.

1.     Žaidimo laikotarpis: žaidimas vyksta nuo 2014 m. gruodžio 17 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. imtinai.

2.    Žaidimo prizinis fondas: kiekvienas iš žaidimo dalyvių turi galimybę laimėti vieną prizą iš prizinio fondo, kurį sudaro 5 iPhone 6 16GB išmanieji telefonai.

3.    Žaidimo prizų laimėtojai bus išrinkti atsitiktinės atrankos būdu iki 2015 01 31.

4.    Laimėjimo sąlygos:
4.1.    Laimėtojas bus renkamas iš asmenų, kurie 2014.12.17-31d. laikotarpiu gavo bent vieną iš bendrovės draudimo pasiūlymų:
4.1.1.    Asmens draudimo;
4.1.2.    Privalomojo vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo;
4.1.3.    KASKO draudimo;
4.1.4.    Būsto draudimo.
4.2.    Žaidime gali dalyvauti tik fiziniai asmenys. Žaidime nedalyvauja Bendrovės darbuotojai ir jų šeimos nariai.
4.3.    Žaidimo laikotarpiu tas pats asmuo gali laimėti tik vieną kartą.
4.4.    Naudojantis privalomojo draudimo ir kelionių draudimo skaičiuoklėmis internete, pasiūlymas laikomas gautu po to, kai vartotojas patvirtina savo kontaktus.

5. Prizų atsiėmimas
5.1. Su kiekvienu laimėtoju bus susisiekta asmeniškai draudimo pasiūlyme nurodytu telefonu prie draudėjo duomenų. Taip pat laimėtojų vardai bei pavardės bus viešai skelbiamos Bendrovės interneto tinklapyje www.ld.lt/iphone
5.2. Žaidimo dalyviai laimėtus prizus privalo atsiimti per 30 kalendorinių dienų nuo jų paskelbimo žaidimo laimėtojais dienos adresu J.Basanavičiaus g. 12, Vilnius. Iš anksto susitarus, prizą galima atsiimti ir kituose Bendrovės padaliniuose. Bendrovės padalinių sąrašas skelbiamas interneto tinklapyje www.ld.lt/susisiekite.
5.3. Neatsiėmus laimėto prizo per 30 kalendorinių dienų nuo žaidimo laimėtojo paskelbimo dienos, prarandama teisė į prizą. Neatsiimti prizai lieka Bendrovės nuosavybė.
5.4. Atsiimant prizą būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir draudimo pasiūlymą gautą iš bendrovės.
5.5. Laimėjimai į pinigus ar kitus prizus nekeičiami.

6.    Kitos sąlygos:
6.1. Bendrovė turi teisę viešai skelbti žaidimo laimėtojų vardus ir pavardes.
6.2. Žaidimo dalyviai sutinka, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi šiose taisyklėse nurodytais  žaidimo organizavimo tikslais, bei tiesioginės rinkodaros tikslais, siūlant Bendrovės paslaugas ir/arba teiraujantis dėl teikiamų paslaugų kokybės.
6.3. Žaidimo dalyviai sutinka laikytis šių taisyklių.
6.4. Žaidimo organizatorius – AB „Lietuvos draudimas“.
6.5. Papildoma informacija apie žaidimą teikiama el. paštu: info@ld.lt arba tel. 1828.