You are here

Kaip registruoti būsto žalą?

Pranešti apie įvykį galite prisijungę prie savitarnos www.savasld.lt – pagrindiniame lange paspauskite „Registruoti žalą“ arba pasirinkite puslapio viršuje esančią skiltį MANO ŽALOS, tada – ŽALOS REGISTRAVIMAS.
 
Pasirinkę, kad žala padaryta TURTUI, kitame žingsnyje nurodykite įvykio aplinkybes – „Nukentėjo mano draustas turtas“, „Gavau pretenziją dėl kitų asmenų sugadinto turto / sveikatos“ arba „Mano turtas / sveikata nukentėjo dėl „Lietuvos draudimo“ kliento“.

  • Pasirinkite „Nukentėjo mano turtas“, jeigu žala padaryta Jūsų apdraustam turtui ar pastatui.
  • Pasirinkite „Gavau pretenziją dėl kitų asmenų sugadinto turto / sveikatos“, jeigu iš kitos draudimo bendrovės gavote reikalavimą atlyginti žalą dėl sugadinto kitų asmenų turto ar sveikatos, kurią sukėlėte Jūs arba Jūsų šeimos narys, kitas asmuo.
  • Pasirinkite „Mano turtas / sveikata nukentėjo dėl „Lietuvos draudimo kliento“, jeigu iš atsakingo asmens, dėl kurio nukentėjo Jūsų turtas / sveikata, turėjote gauti užregistruotos žalos numerį – jį nurodykite kituose etapuose.

Pasirinkus „Nukentėjo mano turtas“

Dalyje INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ nurodykite įvykio datą, laiką ir apdrausto turto adresą. Nurodę šią informaciją, sąraše pasirinkite draudimo sutartį, kuriai galioja draudimo apsauga.
 
Jeigu žalą patyrėte ne sutartyje nurodytu adresu, pažymėkite varnelę ties „Įvykis įvyko kitoje vietoje nei nurodyta sutartyje“ ir nurodykite tikslų adresą.


Tuomet nurodykite pagrindinę priežastį, kuri sukėlė įvykį. Pavyzdžiui, jei įvykį sukėlė gaisras, pasirinkite „Ugnis“, jeigu buvo užlietas būstas – pasirinkite „Vanduo“, o jei turtas buvo sugadintas dėl audros, pasirinkite „Gamtinės jėgos“.
 
Dalyje INFORMACIJA APIE NUKENTĖJUSĮ TURTĄ pasirinkite, koks turtas nukentėjo, ir nurodykite vietą ir (ar) aplinkybes, kitas svarbias detales. Atkreipiame dėmesį, kad visus žalos dokumentus ir nuotraukas galėsite pridėti užregistravę žalą, etape DOKUMENTAI.
Dalyje ĮVYKIO APRAŠYMAS aprašykite įvykio aplinkybes ir įvardykite kitas svarbias detales.


 
Užpildę visus informacijos laukus, patikrinkite, ar viską nurodėte teisingai, pažymėkite varnelę ties „Patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga“ ir spauskite „Registruoti“.


 
Tinkamai užpildę informacijos laukus, ją patvirtinę ir paspaudę mygtuką „Registruoti“, pamatysite, kad įvykis užregistruotas sėkmingai ir kiek žalų dėl šio įvykio registruota. Šiame lange rasite informaciją, kokius kitus veiksmus turėsite atlikti, kad žala būtų sutvarkyta (galėsite pasirinkti nuostolių atlyginimo būdą, pridėti dokumentus ir nuotraukas ir pan.).
 

Pasirinkus „Gavau pretenziją dėl kitų asmenų sugadinto turto / sveikatos“

Dalyje INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ nurodykite įvykio datą, laiką ir apdrausto turto adresą. Tuomet sąraše pasirinkite draudimo sutartį, kuriai galioja draudimo apsauga.
 

Jeigu žala padaryta ne sutartyje nurodytu adresu, pažymėkite varnelę ties „Įvykis įvyko kitoje vietoje nei nurodyta sutartyje“ ir nurodykite tikslų adresą.


 
Tuomet nurodykite pagrindinę įvykio priežastį. Pavyzdžiui, jei įvykį sukėlė gaisras, pasirinkite „Ugnis“, jeigu buvo užlietas būstas – pasirinkite „Vanduo“, o jei turtas buvo sugadintas dėl audros, pasirinkite „Gamtinės jėgos“.


 
Dalyje INFORMACIJA APIE NUKENTĖJUSĮ TURTĄ / SVEIKATĄ paspauskite mygtuką „Įkelti“ ir pridėkite gautą pretenziją ir kitus dokumentus.


 
Dalyje ĮVYKIO APRAŠYMAS aprašykite įvykio aplinkybes ir nurodykite kitas svarbias detales.

Užpildę visus informacijos laukus, patikrinkite, ar viską nurodėte teisingai, pažymėkite varnelę ties „Patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga“ ir spauskite „Registruoti“.

 

Tinkamai užpildę informacijos laukus, ją patvirtinę ir paspaudę mygtuką „Registruoti“, pamatysite, kad įvykis užregistruotas sėkmingai ir kiek žalų dėl šio įvykio registruota. Šiame lange rasite informaciją, kokius kitus veiksmus turėsite atlikti, kad žala būtų sutvarkyta (galėsite pasirinkti nuostolių atlyginimo būdą, pridėti dokumentų, nuotraukų ir pan.). Užregistruotos žalos numerį būtinai perduokite nukentėjusiam asmeniui, kad galėtų kreiptis dėl žalos įvertinimo.

Tolesniuose etapuose galėsite įkelti papildomus dokumentus, nuotraukas ir nurodyti įvykio aplinkybes.

Pasirinkus „Mano turtas / sveikata nukentėjo dėl „Lietuvos draudimo kliento“

Dalyje INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ įrašykite žalos numerį, kurį gavote iš „Lietuvos draudimo“ kliento, atsakingo už įvykį. Nurodykite įvykio datą, laiką ir vietą.
 
Dalyje ĮVYKIO APRAŠYMAS aprašykite įvykio aplinkybes ir nurodykite kitas svarbias detales.


 
Dalyje PRANEŠĖJO KONTAKTAI nurodykite visą reikalaujamą informaciją. Nurodytais kontaktais su Jumis, jeigu reikės, susisieks žalų ekspertas.
 
Užpildę visus informacijos laukus, patikrinkite, ar viską nurodėte teisingai, pažymėkite varnelę ties „Patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga“ ir spauskite „Registruoti“.

 

Tinkamai užpildę informacijos laukus, ją patvirtinę ir paspaudę mygtuką „Registruoti“, pamatysite, kad įvykis užregistruotas sėkmingai ir kiek žalų dėl šio įvykio registruota. Šiame lange rasite informaciją, kokius kitus veiksmus turėsite atlikti, kad žala būtų sutvarkyta (galėsite pasirinkti nuostolių atlyginimo būdą, pridėti dokumentus, nuotraukas ir pan.).