You are here

Nacionalinio kelių eismo taisyklių egzamino taisyklės

Nacionalinio kelių eismo taisyklių egzamino rengėjas ir organizatorius – AB „Lietuvos draudimas“

Egzamino vieta, data, laikas ir trukmė
1.    AB „Lietuvos draudimas“ kasmet organizuoja visuotinį, laisvai prieinamą visuomenei žinių patikrinimą – Nacionalinį kelių eismo taisyklių (KET) egzaminą. 2015 metais nustatyta egzamino data ir laikas – rugsėjo 25 d. (penktadienis) 12 val.
2.    KET egzaminą gali laikyti visi norintieji, tačiau dėl prizų varžosi tik Lietuvos Respublikos gyventojai, ne jaunesni kaip 17 metų amžiaus.
3.    2015 m. rugsėjo 25 d. KET egzaminas laikomas internetu, egzamino dieną ir valandą prisijungus prie naujienų portalo Delfi.lt. Egzamino trukmė – 30 minučių.

Egzamino užduotys ir jų vertinimas
4.    Egzamino metu dalyviams pateikiama 20 organizatorių parengtų kelių eismo taisykles atitinkančių klausimų ir (arba) situacijų.
5.    Klausimus parengia ir už jų atitikimą KET atsako Organizatorius ir kviestiniai ekspertai (A. Bialo vairavimo mokykla).
6.    Kiekvienam klausimui pateikiami atsakymo variantai, iš jų gali būti teisingas vienas, keli arba visi. Pripažįstama, kad dalyvis teisingai atsakė į klausimą, jei jis pažymėjo VISUS teisingus atsakymus. Jei klausimas turi kelis teisingus atsakymo variantus, vieno teisingo varianto nepažymėjimas (arba nors vieno neteisingo varianto pažymėjimas) laikomas klaida. 
7.    Priimami ir vertinami tik tų KET egzaminą internetu laikiusių dalyvių atsakymai, kurie internetu pateikti egzamino laikymo dieną per 30 minučių nuo egzamino pradžios. Vėliau kaip per 30 minučių konkurso atsakymus pateikę dalyviai nevertinami ir dėl prizų nesivaržo. Jie KET egzaminą gali spręsti siekdami pasitikrinti žinias.
8.    Laikantiesiems KET egzaminą internetu iš vieno IP adreso galima atsakyti ne daugiau kaip 20 kartų.
9.    Iš visų laikiusiųjų KET egzaminą išrenkama 10 nugalėtojų (atsakiusių teisingai, o jei tokių nėra – padariusių mažiausiai klaidų). Jei tarp internetu sprendusių pateiktas užduotis yra daugiau kaip 10 teisingai atsakiusių ar padariusių vienodą skaičių klaidų, nugalėtojais skelbiami tie dalyviai, kurie savo atsakymus pateikė greičiausiai (vertinama pagal atsakymų išsiuntimo / gavimo laiką).

Nugalėtojų paskelbimas
10.     Visi nugalėtojai informuojami asmeniškai jų nurodytais kontaktais ir paskelbiami www.delfi.lt bei www.ld.lt/ket per 14 kalendorinių dienų nuo egzamino laikymo dienos. Nugalėtojai apdovanojami specialios ceremonijos metu po laimėtojų paskelbimo.

Prizai ir jų atsiėmimo tvarka
11.     Visi nugalėtojai apdovanojami KET egzamino organizatoriaus AB „Lietuvos draudimas“ įsteigtu prizu – privalomuoju vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu su nemokama techninės pagalbos kelyje paslauga vienai transporto priemonei vieniems metams.
12.     Prizu gali pasinaudoti tik KET egzamino nugalėtojai, automobilis turi būti registruotas fizinio asmens vardu ir nenaudojamas komerciniais, nuomos, taksi paslaugų teikimo, vairavimo mokymo arba kitais padidintos rizikos tikslais.
13.     Prizai galioja 6 mėnesius nuo KET egzamino laikymo dienos. Tiksli vairuotojų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo galiojimo data nurodyta ant nugalėtojams įteikiamų sertifikatų.
14.     Prizai į pinigus arba kitus prizus nekeičiami.

Kita informacija
15.     Organizatoriai pasilieka teisę prireikus keisti taisykles ir nuostatas be išankstinio įspėjimo.