You are here

Ką daryti draudžiamajam įvykiui atsitikus kelionės metu?

Jei kelionės metu susirgote ar dėl nelaimingo atsitikimo patyrėte kūno sužalojimą ir Jums reikalinga neatidėliotina medicinos pagalba, kreipkitės į artimiausią gydymo įstaigą.

Jeigu gydymo įstaigos suteiktų paslaugų kaina neviršija 300 Eur:

  • Sąskaitą už suteiktas paslaugas rekomenduojame apmokėti patiems.
  • Iš gydymo įstaigos reikalaukite dokumento, kuriame būtų nurodyta: paciento vardas, pavardė, draudžiamojo įvykio data, kreipimosi į gydymo įstaigą data, gydymo trukmė, diagnozė, atlikti tyrimai bei skirtas gydymas.
  • Būtinai reikalaukite sąskaitos, kuri patvirtintų, kad už suteiktas paslaugas buvo sumokėta.
  • Per 30 kalendorinių dienų informuokite mus Lietuvoje tel. 1828, užsienyje + 370 5 266 6612. Darbo laikas: I-IV 8.00 – 17.00 val., V 8.00 – 15.45 val. Pranešti apie įvykį galite ir internetu. Užregistravus įvykį internetu per 1 darbo dieną su Jumis susisieks atsakingas ekspertas.

Jeigu gydymo įstaigos suteiktų paslaugų kaina viršija 300 Eur ar Jūs dėl ūmaus susirgimo ar traumos guldomas (-a) į ligoninę:

  • Nedelsdami praneškite apie įvykį „Lietuvos draudimui“ telefonu užsienyje +370 5 266 66 12. Jei nepavyksta susisiekti su „Lietuvos draudimu“, galite kreiptis į mūsų partnerius užsienyje:

„OPS Lietuva Assistance“
(24 val. per parą)
Telefonas + 370 5 259 1114
Faksas + 370 5 279 09818
El. paštas ld@ops24.eu

Jei įvykis atsitiktų JAV:
„Global Medical Management, Inc.“

(24 val. per parą, nemokamai)
880 SW 145th Avenue, Suite 400
Pembroke Pines FL 33027, USA
Telefonas + 1 800 682 6065
Faksas + 1 954 370 8130
El. paštas customerservice@gmmi.com