You are here

AKCIJOS „LAIMĖKITE 2O EUR „CIRCLE K“ DOVANŲ KUPONĄ“ LAIMĖTOJAI IR SĄLYGOS

Akcija jau baigėsi ir 20 Eur „Circle K“ dovanų kuponus laimėjo šie klientai:

Roma Vanagienė
Audrius Dagelis
Aivaras Smilgys
Tomas Bagužinskas
Vytautas Gražys
Deividas Rudėnas
Kazys Laurinavičius
Justas Sobenka
Vaidas Ruigys
Igor Kolesov
Paulius Karčiauskas
Matas Algimantas Čepkauskas
Vidmantas Jokubauskis
Vilija Dautartaitė-Tichanovič
Gintautas Razmickas
Dariuš Šukevič
Marius Jonaitis
Augustinas Šimkus
Arūnas Staknys
Darius Narbutas

________________________________

1. Akcijos pavadinimas „Sudaryk metinę privalomojo draudimo sutartį internetu ir laimėk 20 Eur Circle K dovanų kuponą!“ (toliau – Akcija).
2. Akcijos galiojimo laikotarpis nuo 2020 05 20 iki 2020 07 20 (imtinai).
3. Akcijos organizatorius – AB „Lietuvos draudimas“, J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius (toliau – Bendrovė).
4. Akcijoje dalyvauja AB „Lietuvos draudimas“ klientai – fiziniai asmenys – draudėjai, Akcijos galiojimo laikotarpiu internetu www.ld.lt sudarę privalomojo vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo sutartį (toliau – Sutartis) ne trumpesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui (automobilio bendroji masė neturi viršyti 3 500 kg, M1 arba N1 klasė) ir sumokėję draudimo įmoką ar jos dalį.
5. Akcijos prizai – 20 (dvidešimt) Circle K 20 Eur vertės dovanų kuponų Circle K Lietuva, UAB prekėms įsigyti (toliau – Prizas):
5.1. Dovanų kuponas galioja 30 (trisdešimt) dienų bet kurioje Circle K degalinėje visoje Lietuvoje visoms degalinėje esančioms prekėms įsigyti (t.y. degalams, auto prekėms, maistui, kavai, plovyklai, etc.) išskyrus tabako gaminius ir alkoholinius gėrimus. Su šiuo kuponu galima apmokėti 20 Eur pirkinio vertės. Kuponas panaudojamas vieno pirkimo metu. Viršijus kupono sumą skirtumą primoka klientas, o pirkimo metu nepasiekus sumos – skirtumas nėra grąžinamas.
6. Akcijos prizų laimėtojai:
6.1. Laimėtojai bus išrinkti atsitiktinės atrankos būdu, prižiūrint Bendrovės Vidinio audito departamento atstovui.
6.2. Pirmi 10 akcijos laimėtojų (10 dovanų kuponų), kurių Sutartys bus sudarytos nuo 2020 05 20 iki 2020 06 20, bus paskelbti Bendrovės interneto svetainėje www.ld.lt iki liepos 3 d.
6.3. Likę 10 akcijos laimėtojų (10 dovanų kuponų), kurių Sutartys bus sudarytos nuo 2020 06 21 iki 2020 07 20, bus paskelbti Bendrovės interneto puslapyje www.ld.lt iki rugpjūčio 3 d.
7. Laimėjimo sąlygos:
7.1. Akcijoje nedalyvauja AB „Lietuvos draudimas“ ir Circle K Lietuva, UAB darbuotojai ir jų šeimos nariai, taip pat AB „Lietuvos draudimas“ tarpininkai ir jų šeimos nariai.
8. Akcijos prizų gavimas:
8.1. Prizas bus išsiųstas SMS žinute asmeniškai klientui Sutartyje nurodytu telefono numeriu. Be to, laimėtojų vardai ir pavardės bus viešai paskelbti Bendrovės interneto svetainėje www.ld.lt.
8.3. AB „Lietuvos draudimas“ įsipareigoja sumokėti visus su Prizų siuntimu susijusius privalomuosius mokesčius.
8.4. Prizai į pinigus arba kitus prizus nekeičiami.
9. Kitos sąlygos:
9.1. Bendrovė turi teisę viešai skelbti Akcijos laimėtojų vardus ir pavardes. Jei laimėtojas nesutinka, jis netenka laimėto prizo ir išrenkamas naujas laimėtojas.
9.2. Akcijos dalyviai sutinka, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi šiose taisyklėse nurodytais Akcijos organizavimo ir vykdymo tikslais.
9.3. Akcijos dalyviai sutinka laikytis šių taisyklių ir sąlygų.
9.4. Bendrovė pasilieka teisę keisti Akcijos sąlygas apie tai paskelbusi savo interneto svetainėje www.ld.lt.
9.5. Papildoma informacija apie Akciją teikiama el. paštu info@ld.lt arba tel. 1828.