You are here

„MOKSLEIVIŲ DRAUDIMO“ - KLASĖS REGISTRACIJOS FORMA

Suveskite bendrąją kiekvieno lapo informaciją:

Jeigu klasė neturi raidės, įveskite brūkšnelį.
1-4 klasėms: jei klasė iš anksto užsakiusi visus dalykus ar dėl pasirinkimo reikia konsultacijos, rinkitės opciją „Nežinau, susisiekti su manimi“.
DOVANA MOKYTOJUI - asmens civilinės atsakomybės draudimas metams

Suveskite kiekvieną lape esantį įrašą į atskirą eilutę ir uždėkite varnelę, patvirtinančią parašą.

Žodžius su neįskaitomomis ar sunkiai įskaitomomis raidėmis stenkitės nurašyti taip, kaip juos geriausiai pavyksta įskaityti.
Nr.Mamos / tėvo vardas ir pavardėMamos / tėvo telefono Nr.Moksleivio vardas ir pavardėSutikimas *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
* - Vieno iš moksleivio tėvų / globėjų ar atstovų sutikimas (parašas) dėl dalyvavimo programoje.

Simbolių paveikslėlis
Įveskite simbolius iš paveikslėlio