You are here

Estijoje užbaigtas „PZU Lietuva“ Estijos filialo perleidimas „Lietuvos draudimui“ 2015 07 17

Pavasarį įsteigtas didžiausios Lietuvos ne gyvybės draudimo bendrovės AB „Lietuvos draudimas“ filialas Estijoje baigė vietos „PZU Lietuva“ Estijos filialo teisių ir pareigų perėmimo procedūras. „PZU Lietuva“ Estijos filialo klientus Estijoje aptarnaus ir sudarytas sutartis toliau vykdys „Lietuvos draudimo“ Estijos  filialas.

Šiuo žingsniu PZU SA baigė konsoliduoti jai priklausančių įmonių veiklą Estijoje. Iš britų draudimo korporacijos RSA įsigijusi šios verslą Baltijos šalyse, PZU perėmė Estijoje britams priklausiusią draudimo bendrovę „Codan Forsikring A/S”. Ši bendrovė buvo perleista „PZU Lietuva“ filialui Estijoje, o dabar, gavus Lietuvos banko Priežiūros tarnybos leidimą – bendrovės AB „Lietuvos draudimas“, kurios 99,98 proc. akcijų valdo PZU SA, Estijos filialui.

Estijoje esantis filialas teikia ne gyvybės draudimo paslaugas privatiems ir verslo klientams ir užima apie 14 proc. Estijos ne gyvybės draudimo rinkos. Pasikeitimai nepaveiks esamų filialo klientų, nes yra tik formali procedūra – vykdomi visi esami įsipareigojimai ir sutartys, sudaromos naujos, išlaikomas filialo personalas. Apie įvykusius pasikeitimus „PZU Lietuva“ ir „Lietuvos draudimo“ filialai informavo klientus pagal Estijos įstatymų reikalavimus. 

AB „Lietuvos draudimas“ yra didžiausia Baltijos šalių ne gyvybės draudimo bendrovė, AB „Lietuvos draudimas“ tris kartus iš eilės yra pelnęs „Geriausio darbdavio“ apdovanojimą, taip pat pripažinta geriausiu Vidurio ir Rytų Europos darbdaviu.

Daugiau informacijos:
Ingrida Žaltauskaitė
AB „Lietuvos draudimas“
Atstovė ryšiams su visuomene
Tel.: 8 688 60 631, Mob.: +370 614 52 996,
El. p.: Ingrida.Zaltauskaite@ld.lt