You are here

Tvaraus verslo požymiais pasižymi vos trečdalis Lietuvos bendrovių 2017 06 19

Lietuvos smulkus ir vidutinis verslas (SVV) suvokia išorines rizikas, tačiau toli gražu ne visuomet priima deramus sprendimus, kad apsisaugotų nuo galimų pavojų. Rizikų vengimas arba nepamatuotas jų toleravimas – didžiausia Lietuvos verslo tvarumo yda, kuri yra apėmusi net 70 proc. Lietuvos bendrovių.

Draudimo bendrovės „Lietuvos draudimas“ antrą kartą atliktas tyrimas „Lietuvos SVV atsparumo išorinėms rizikoms indeksas“ atskleidė, kad Lietuvos SVV įmonės taiko vis daugiau priemonių valdant išorines verslo rizikas, tačiau SVV atsparumas išorinėms rizikoms vis dar išlieka nepakankamas – dalis įmonių nėra įvaldžiusios rizikų valdymo priemonių ir tai tampa kliuviniu jų ateities planams.

„Sprendimo nepriėmimas taip pat yra sprendimas. Tačiau abejingas požiūris į verslo rizikas nuo grėsmės neapsaugo. Vien žinoti, kokios rizikos tyko verslo, neužtenka. SVV geriausiai apsaugo aktyvūs sprendimai, išnaudojami rizikų valdymo įgūdžiai ir priemonės, kurios padeda išlaikyti tęstinumą. Gebėjimas valdyti rizikas įmonėms leidžia aiškiau matyti savo verslo kryptį ir kurti planus“, – teigia Tadas Dovbyšas, „Lietuvos draudimo“ Verslo klientų departamento direktorius.

Jis atkreipia dėmesį į tyrime užfiksuotą tendenciją: kuo didesnę apyvartą verslas generuoja, tuo yra aktyvesnis valdant išorines rizikas ir siekia apsisaugoti nuo netikėtų nuostolių. „Vadinasi, gebėjimas suprasti ir valdyti rizikas yra vienas iš tvaraus verslo augimo požymių“, – sako T. Dovbyšas. Anot jo, didesnės įmonės labiau brangina ir nori išsaugoti savo verslą, investuoja į rizikų valdymą, jaučia didesnę išorinių rizikų tikimybę ir siekia nuo to apsisaugoti.

Rizikų vengimo taktika niekur neveda

Pagal rizikų  valdymo strategijas Lietuvos įmonės galima skirstyti į tris grupes – vengiančias, toleruojančias ir valdančias rizikas.

Tyrimo duomenimis, beveik trečdalis (30 proc.) Lietuvos SVV įmonių vengia rizikų: jos nedraudžia savo verslo ir neefektyviai naudojasi kitomis rizikų valdymo priemonėmis, todėl patenka tarp išorinėms rizikoms visiškai arba mažai atsparių įmonių. Nurodydami savo sprendimo priežastis šių įmonių atstovai dažniausiai teigė, kad įmonė neturi brangaus turto, nėra poreikio, sugebėtų riziką prisiimti pačios arba manė, kad rizikos tikimybė yra maža.

Draudimo ekspertas T. Dovbyšas įspėja, kad rizikos vengimo taktika užkerta kelią verslo plėtrai ir augimui, o ištikus nenumatytai nesėkmei gali lemti verslo pabaigą – tokios įmonės orientuojasi tik į dabartį. „Pastebima tendencija, kad draudimo paslaugomis nesinaudojančios įmonės taip pat naudoja mažiau kitų, ne draudimo, rizikų valdymo priemonių“, – pažymi ekspertas. 

Vidutinio atsparumo požymius tyrime pademonstravo 40 proc. Lietuvos SVV įmonių. Šios įmonės paprastai naudojasi daugiau negu vienu verslo draudimo produktu ir papildomai investuoja į fizinę turto apsaugą, kaupia finansinę atsargą, investuoja į darbuotojų mokymus ir sveikatos draudimą. „Tačiau šių įmonių rizikos toleravimo lygis nėra pamatuotas, šioms įmonėms turimų rizikos valdymo priemonių nepakanka, nes galimas nenumatyto atvejo poveikis išlieka didesnis nei esamas pasirengimas suvaldyti iškilusias rizikas“, – konstatuoja T. Dovbyšas.

Tuo tarpu, 30 proc. SVV įmonių yra pasiekusios didelį atsparumą išorinėms rizikoms. Šios įmonės paprastai naudojasi vidutiniškai 4 ir daugiau draudimo produktais, samdo turto apsaugos įmones, investuoja į darbuotojų saugos mokymus, turi teisininkus, naudojasi kitų konsultantų paslaugomis ir naudoja kitas priemones verslo tęstinumui užtikrinti.

Į pagalbą verslui – verslo termometras

Bendrovei „Lietuvos draudimas“ rūpi Lietuvos smulkios ir vidutinės įmonės, kurios sukuria daugiausiai pridėtinės vertės ir garantuoja visos šalies ekonomikos tvarumą.

SVV įmonės gerai atpažįsta išorines verslo rizikas, bet joms sunkiai sekasi identifikuoti, kurios verslo rizikos kelia didžiausią grėsmę jų verslui. Todėl šiais metais bendrovė „Lietuvos draudimas“ pristato  nemokamą verslo testą „Verslo termometras“, kuris padeda SVV įmonėms įvertinti savo verslo atsparumą ir lengviau priimti verslo valdymo sprendimus. Atlikusios testą įmonės sužino savo verslo temperatūrą. Sveikos ir efektyviai riziką valdančios bendrovės iš karto gauna tai patvirtinantį sertifikatą, kitos kviečiamos užsiregistruoti „Lietuvos draudimo“ rizikų valdymo specialisto konsultacijai ir žengti svarbų žingsnį savo verslo augimo kelyje – pradėti valdyti išorines rizikas.

Verslo testas „Verslo termometras“ pasiekiamas šia nuoroda: http://svv.ld.lt

Apie SVV įmonių atsparumo išorinėms rizikoms indeksą:
„Lietuvos draudimo“ užsakymu tyrimą „Lietuvos SVV įmonių atsparumo išorinėms rizikoms indeksas“ nuo 2016 metų atlieka skaičiuoja rinkos tyrimų bendrovė SIC („Socialinės informacijos centras“). Indeksas sudaromas remiantis reprezentatyvia SVV įmonių apklausa, kurios metu 2017 metais buvo apklausta 672 SVV įmonių vadovai, savininkai, finansininkai. Apklausa telefonu buvo vykdoma 2017 m. kovo mėnesį. Indekso dydį lemia trys esminiai rodikliai: įmonių nerimo lygis dėl išorinių verslo rizikų, įmonių patirtis susiduriant su panašiomis rizikomis, įmonių elgsena imantis prevencinių priemonių. SVV atsparumo išorinėms rizikoms indekso skalė yra nuo 0 iki 100 – kuo aukštesnis indeksas, tuo įmonių atsparumas išorinėms verslo rizikoms yra didesnis.