You are here

Tyrimas: smulkaus ir vidutinio verslo imunitetas išorės rizikoms – nepakankamas 2016 05 23

Trečdalis Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių nerimauja dėl išorinių rizikų keliamos grėsmės, tačiau nuo jų apsisaugojusios labai menkai. Tiek įmonių, šiandien susidūrusios su vagyste, gaisru, audra ar kitomis rizikomis, sunkiai susidorotų su patirtais finansiniais nuostoliais, rizikuotų savo veiklos tęstinumu. Dar trečdalis šalies SVV bendrovių išorės rizikoms yra atsparios vidutiniškai. Tokius duomenis atskleidė draudimo bendrovės „Lietuvos draudimas“ atliktas tyrimas „Lietuvos SVV atsparumas išorinėms rizikoms“.

Lietuvos SVV atsparumo indeksas vidutinis

„Lietuvos draudimas“, inicijuodamas SVV įmonių tyrimą, pirmą kartą Lietuvoje siekė nustatyti šio segmento bendrovių atsparumo išorinėms rizikoms indeksą. Išorės rizikomis laikomi šie įvykiai – vagystės, vandalizmas, gaisrai, vandens žalos, gamtos stichijos, korupcija, darbuotojų klaidos, technikos gedimai, nelaimingi atsitikimai darbe ir kitos.

Nustatyta, kad bendras šalies SVV įmonių atsparumo indeksas šiandien siekia 69 punktus iš 100 (kuo aukštesnis indekso balas, tuo atsparumas yra didesnis) ir yra vertintinas kaip vidutinis. Tai rodo, kad ne visos Lietuvos SVV įmonės tinkamai atsižvelgia į galimą neigiamą išorės rizikų poveikį verslui ir imasi reikiamų priemonių joms valdyti.

„Įmonėms labai svarbu gebėti valdyti išorės rizikas, mažinti jų tikimybę, o prireikus – operatyviai kompensuoti patirtus nuostolius, kurie gali turėti neigiamos įtakos verslo tęstinumui. Tačiau, atlikę tyrimą, matome, kad trečdalis, tai yra daugiau kaip 25 tūkst. šalies SVV įmonių, šiandien rizikuoja savo sėkminga veikla. Užklupus netikėtam įvykiui jos nebūtų pasirengusios situacijos suvaldyti be pasekmių“, – sako „Lietuvos draudimo“ Verslo klientų departamento direktorius Tadas Dovbyšas.

Atsižvelgus į atsparumo indekso skalę SVV įmonės buvo suskirstytos į tris grupes: silpno imuniteto įmonės – indeksas nuo 0 iki 60, vidutinio imuniteto įmonės – indeksas nuo 60 iki 80, gero imuniteto įmonės – indeksas nuo 80 iki 100. Kiekvienai grupei šiandien priklauso maždaug po trečdalį Lietuvos smulkių ir vidutinių bendrovių. Šių metų pradžioje jų šalyje iš viso buvo bemaž 80 tūkstančių.

Infografikas: Lietuvos SVV įmonių imunitetas išorės rizikoms

Nesidraudžia kas trečia įmonė, ypač – prekybininkai ir paslaugų teikėjai

„Lietuvos draudimo“ inicijuotas tyrimas parodė, kad devynios iš dešimties SVV įmonių Lietuvoje yra susidūrusios bent su viena išorės rizika. Dažniausiai įmonės savo veikloje turėjo rūpesčių dėl technikos ir įrangos gedimų, darbuotojų klaidų, transporto įvykių. Kas antra bendrovė (54 proc.), susidūrusių bent su viena išorės rizika, dėl to patyrė vidutinių arba didelių nuostolių. Tačiau, pasak T. Dovbyšo, vertindamos įvairių rizikų tikimybę, įmonės ankstesnę skaudžią patirtį pamiršta, o priimdamos sprendimus dėl verslo saugumo neretai tiesiog viliasi, kad nieko blogo nenutiks.

Tyrimo duomenimis, trečdalis (34 proc.) Lietuvos SVV įmonių šiandien savo verslo nedraudžia – nei įmonės turto, nei darbuotojų sveikatos, neturi civilinės atsakomybės ar kito verslo draudimo. Tokių įmonių daugiausia tarp mažų, iki 9 darbuotojų turinčių bendrovių. Pagal sektorius, rečiausiai verslą linkusios drausti prekybos ir aptarnavimo sektorių įmonės.

„Tie verslininkai, kurie neskiria biudžeto verslo draudimui, savo sprendimą dažniau grindžia emociniais argumentais – kad neturi brangaus turto, kurį vertėtų apsaugoti, arba yra įsitikinusios, kad rizikos tikimybė yra labai maža. Tačiau žalų, kurias pastaraisiais metais išmokame smulkioms ir vidutinėms įmonėms dėl įvairių išorės rizikų, suma kasmet viršija 15 mln. eurų ribą“, – pastebi T. Dovbyšas.

Ne visos SVV įmonės imasi ir kitų verslo atsparumą didinančių priemonių. Tyrimo duomenimis, daugiausia įmonės investuoja į fizinę turto apsaugą – 48 proc. diegia signalizacijas, vaizdo stebėjimo sistemas. Apie 33 proc. bendrovių samdo apsaugos įmonę ar darbuotoją, 27 proc. – teisininkus. Tačiau tik kas trečia Lietuvos SVV įmonė (35 proc.) iš anksto kaupia finansinę atsargą nenumatytiems atvejams.

Infografikas: Kaip SVV įmonės valdo išorės rizikas Lietuvoje

Realybė būna negailestinga

„Lietuvos draudimo“ duomenimis, 2015 metais vien SVV įmonėms atlyginta žalų beveik už 17 mln. eurų. Iš viso šiuo laikotarpiu SVV bendrovėse buvo užfiksuota daugiau kaip 16 tūkst. draudžiamųjų įvykių.

„SVV įmonėse kasdien nutinka bent po du nelaimingus atsitikimus, kai nukenčia darbuotojai, po vieną vandalizmo įvykį, kai įmonės turtą apgadina pašaliniai asmenys, kas antrą dieną fiksuojamos vandens padarytos žalos. Be to, per dieną įvyksta apie 30 įvykių, kai nukenčia įmonių transporto priemonės. O kiek tokių įvykių lieka neužfiksuotų, kiek jų padarinių tenka įmonėms spręsti pačioms“, – atkreipia dėmesį T. Dovbyšas.

Bendrovės duomenimis, vidutinė gaisro padaroma žala smulkiose ir vidutinėse bendrovėse pernai buvo daugiau kaip 18 tūkst. eurų, įrangos gedimų – 7 tūkst., audros – 2 tūkst., vandens – 1,5 tūkst., žala transporto priemonėms – 1 tūkst., vagystės – 700 eurų. Itin didelius nuostolius verslui lemia darbuotojų mirties atvejai – vidutinė žala siekia 32 tūkst. eurų. 2015 metais „Lietuvos draudimo“ didžiausia išmokėta žala SVV įmonei buvo 1 mln. eurų – tokius nuostolius verslas patyrė dėl autoavarijos, kurios metu nukentėjo žmonės.

Apie indeksą:

„Lietuvos draudimo“ užsakymu Lietuvos SVV įmonių atsparumo išorinėms rizikoms indekso metodologiją sukūrė ir 2016 metų indekso dydį apskaičiavo rinkos tyrimų bendrovė SIC („Socialinės informacijos centras“). Jis sudaromas remiantis reprezentatyvia SVV įmonių apklausa, kurios metu apklausta 500 SVV įmonių vadovų, savininkų, finansininkų. Šiemet apklausa telefonu buvo vykdoma kovo mėnesį. Indekso dydį lemia trys esminiai rodikliai:
a.    įmonių nerimo lygis dėl išorės verslo rizikų – viso buvo vertintos 13 rizikų;
b.    įmonių patirtis susiduriant su panašiomis rizikomis, jų sukeltų nuostolių reikšmingumas;
c.    įmonių elgsena imantis prevencinių priemonių, draudžiantis. 
SVV atsparumo išorinėms rizikoms indekso skalė yra nuo 0 iki 100 – kuo aukštesnis indeksas, tuo įmonių atsparumas išorinėms verslo rizikoms yra didesnis. Indekso skalės rėžiai:
•    0–40 – visiškai neatsparios įmonės;
•    40–60 – įmonių atsparumas mažas;
•    60–80 – įmonių atsparumas vidutinis;
•    80–90 – įmonių atsparumas didelis;
•    90–100 – visiškai atsparios įmonės.

Plačiau apie „Lietuvos draudimo“ paslaugas smulkiajam verslui