You are here

Tyrimas: smulkus ir vidutinis sektorius neatlaiko išorinių rizikų spaudimo – stabdo plėtros planus 2017 06 20

Nepaisant to, kad Lietuvoje ekonominė padėtis yra palanki kurtis ir plėstis verslui, daugiau nei du trečdaliai Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių šiais metais neplanuoja plėtros ir tai kelia riziką visai Lietuvos ekonomikos raidai. SVV sektorius, palyginti su praėjusių metų indeksu, kur kas vangiau planuoja priimti naujų darbuotojų ar įsigyti įmonės turto, nes nesugeba suvaldyti augančių išorinių rizikų, ypač išlaidų darbo užmokesčiui augimo. Tokius duomenis atskleidė draudimo bendrovės „Lietuvos draudimas“ antrą kartą atliktas tyrimas „Lietuvos SVV atsparumo išorinėms rizikoms indeksas“.

„Lietuvos SVV sektoriaus optimizmas dėl ateities blėsta, ypač atsargesnės plėstis ir augti yra įmonės, kurios jau yra susidūrusios su tokiomis išorinėmis rizikomis kaip išlaidų darbo užmokesčiui augimas, verslo sąlygų reguliavimo pokyčiai, technikos ir įrangos gedimai, auganti konkurencija, darbuotojų klaidos, prekių ir paslaugų paklausos mažėjimas. Su bent viena iš šių rizikų yra susidūrę daugiau nei pusė įmonių ir tai yra šešios pagrindinės išorinės rizikos, kurios labiausiai atakuoja Lietuvos SVV sektoriaus imunitetą“, – sako Tadas Dovbyšas, „Lietuvos draudimo“ Verslo klientų departamento direktorius.

Šiemet priimti naujus darbuotojus ketina tik maždaug kas ketvirta (23 proc.) SVV įmonė, kai praėjusiais metais naujų darbuotojų priėmimą planavo 35 procentai apklaustų įmonių. Atitinkamai, padaugėjo teigiančių, kad šiais metais darbuotojų skaičiaus nekeis, tokių yra 69 proc. apklaustų bendrovių. Palyginti su pernai metais taip pat sumažėjo įmonių, planuojančių įsigyti turtą – šiemet tai ketina daryti kiek daugiau nei ketvirtadalis – 26 proc., kai pernai naujus įsigijimus planavo 39 proc. apklaustųjų. Šiemet 68 proc. SVV įmonių neplanuoja plėstis įsigyjant naujų įrenginių, pastatų, automobilių ir kito turto.

„Tikėtina, kad mažėjančias Lietuvos verslo investicijas lemia mažėjanti įmonių laisvų lėšų dalis, todėl šiais metais bus bandoma išlaikyti teigiamą balansą ir neprisiimti papildomų finansinių įsipareigojimų. Pastebime, kad didinti darbuotojų skaičių ir plėstis dažniau planuoja tos įmonės, kurios valdo išorines verslo rizikas ir tai joms leidžia neatidėti savo plėtros planų. Tos įmonės, kurios planuoja didinti darbuotojų skaičių bei įsigyti turtą, dažniau nei to neplanuojančios įmonės, naudojasi draudimo paslaugomis bei papildomomis rizikų valdymo priemonėmis“, – teigia T. Dovbyšas.

Pasak jo, rizikų vengimas neretai stabdo verslo plėtrą ir neleidžia išnaudoti visų galimybių net esant ekonomikos pakilimui. „Todėl Lietuvos SVV sektoriaus potencialas nėra pilnai išnaudojamas šalies ekonominei gerovei ir stabilumui garantuoti“, – pažymi T. Dovbyšas.

Lietuvos SVV atsparumo indeksas išlieka vidutiniškas

„Lietuvos draudimo“ antrą kartą įvertintas Lietuvos SVV įmonių atsparumo išorinėms verslo rizikoms indeksas per metus beveik nepakito – siekia 68 punktus iš 100 galimų ir išlieka vidutinis. Pernai šis indeksas buvo 69 punktai iš 100 galimų. Indeksą lemia įmonių nerimo dėl išorinių verslo rizikų lygis, įmonių patirtis susiduriant su tokiomis rizikomis, įmonių dėmesys prevencijai.

Nors indeksas beveik nepakito, tačiau pasikeitė įmonių nerimo lygis ir elgsena imantis prevencinių priemonių. Palyginti su pernai metais, šiemet įmonės labiau nerimauja dėl rizikų, tačiau yra geriau apsisaugojusios.

„Nors ir neženklų, bet stebime gerėjantį išorinių rizikų valdymą įmonėse, kurios yra orientuotos į verslo tęstinumo užtikrinimą ir plėtrą. Šiemet daugiau nei pernai įmonių naudojasi draudimo paslaugomis kaip higieniniu įrankiu išorinėms rizikoms valdyti.  Tačiau vis dar maždaug kas trečias smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje yra neapdraustas ir susidūrus su išorinių rizikų keliamais nuostoliais rizikuoja savo veiklos tęstinumu“, – sako T. Dovbyšas.

Tyrimo duomenimis, Lietuvoje išorinių rizikų nevaldo arba tai daro neefektyviai  30 proc. SVV įmonių, šių įmonių atsparumas išorės rizikoms yra labai mažas. Vidutinį išorinių rizikų atsparumą Lietuvoje turi kiek mažiau nei pusė (40 proc.) Lietuvos SVV įmonių. Pats sudėtingiausias verslo rizikų valdymas yra rizikų mažinimas, ką Lietuvoje tikslingai daro 30 proc. SVV įmonių, jos patenka tarp didelį atsparumą išorinėms rizikoms turinčių bendrovių.

Į pagalbą verslui – verslo termometras

Bendrovei „Lietuvos draudimas“ rūpi Lietuvos smulkios ir vidutinės įmonės, kurios sukuria daugiausiai pridėtinės vertės ir garantuoja visos šalies ekonomikos tvarumą. Tai, kad Lietuvos verslo atsparumas išorės rizikoms antrus metus išlieka  vidutinis, siekia 68 punktus iš 100 galimų, reikalauja atskiro dėmesio.

SVV įmonės gerai atpažįsta išorines verslo rizikas, bet joms sunkiai sekasi identifikuoti, kurios verslo rizikos kelia didžiausią grėsmę jų verslui. Todėl šiais metais bendrovė „Lietuvos draudimas“ pristato  nemokamą verslo testą „Verslo termometras“, kuris padeda SVV įmonėms įvertinti savo verslo atsparumą ir lengviau priimti verslo valdymo sprendimus. Atlikusios testą įmonės sužino savo verslo temperatūrą. Sveikos ir efektyviai riziką valdančios bendrovės iš karto gauna tai patvirtinantį sertifikatą, kitos kviečiamos užsiregistruoti „Lietuvos draudimo“ rizikų valdymo specialisto konsultacijai ir žengti svarbų žingsnį savo verslo augimo kelyje – pradėti valdyti išorines rizikas.

Apie indeksą:
„Lietuvos draudimo“ užsakymu „Lietuvos SVV įmonių atsparumo išorinėms rizikoms indekso“ metodologiją sukūrė ir nuo 2016 metų indekso dydį skaičiuoja rinkos tyrimų bendrovė SIC („Socialinės informacijos centras“). Jis sudaromas remiantis reprezentatyvia SVV įmonių apklausa, kurios metu 2017 metais buvo apklausta 672 SVV įmonių vadovai, savininkai, finansininkai. Apklausa telefonu buvo vykdoma 2017 m. kovo mėnesį. Indekso dydį lemia trys esminiai rodikliai:

  • įmonių nerimo lygis dėl išorinių verslo rizikų – iš viso buvo vertinta 20 rizikų;
  • įmonių patirtis susiduriant su panašiomis rizikomis, jų sukeltų nuostolių reikšmingumas;
  • įmonių elgsena imantis prevencinių priemonių, draudžiantis. 

SVV atsparumo išorinėms rizikoms indekso skalė yra nuo 0 iki 100 – kuo aukštesnis indeksas, tuo įmonių atsparumas išorinėms verslo rizikoms yra didesnis. Indekso skalės rėžiai:

  • 0–40 – visiškai neatsparios  įmonės;
  • 40–60 – įmonių atsparumas mažas;
  • 60–80 – įmonių atsparumas vidutiniškas;
  • 80–100 – įmonių atsparumas didelis.