Draudimo žargonas

Žinome, kad įvairiausios draudimo sąvokos ar terminai sutartyse gali kelti daug neaiškumų. Todėl čia visiškai paprastai ir suprantamai paaiškiname dažniausiai pasitaikantį draudimo žargoną.

Jūsų turtą apdraudžiame atkūriamąja verte, kad ištikus nelaimei, pavyzdžiui, gaisrui, gautumėte išmoką, už kurią galėtumėte pasistatyti lygiai tokį patį naują namą.

Draudėju tampate Jūs, kai su mumis pasirašote draudimo sutartį.

Esame mes, jūsų draudimo bendrovė, nes sutartimi įsipareigojame atlyginti jūsų patirtus nuostolius.

Laikas, kurį galioja jūsų draudimo apsauga. Pavyzdžiui, vykstate slidinėti į kalnus savaitei. Apdraudžiame jus kelionės draudimu, kurio apsaugos laikotarpis – jūsų atostogų savaitė.

(kartais išgirsite sakant išskaita)

Franšizę vadiname nuostolio dalimi, kuri tenka apsidraudusiam žmogui. Sudarydami sutartį su mumis ar kita draudimo įmone, sutinkate dalį nuostolio padengti pats. Tai įtvirtiname sutartyje. Pavyzdžiui, jūs apsidraudžiate būste esantį turtą 10 000 eurų ir sutinkate, kad franšizės mokestis sudarys 100 eurų. Vagys iš buto išneša kailinius, kurių vertė - 5000 eurų. Išmokėdami žalą, mes iš 5000 išskaičiuosime 100 eurų franšizės mokestį. Vadinasi, jums bus padengta 4900 eurų žala.

Laikui bėgant kai kurie pastatai nusidėvi, pasensta ir praranda dalį vertės. Pavyzdžiui, stovi kaime sena, vėjo perpučiama, suklypusi daržinė, kurioje kažkada gyventojai laikydavo šieną. Senos daržinės vertė bus nepalyginamai mažesnė negu naujo pastato. Mes galime įvertinti turto būklę ir nustatome likutinę pastato vertę – kiek iš tiesų yra vertas senas, nusidėvėjęs pastatas – kokį nuostolį patirs savininkas, jeigu jo neteks. 

Sudarydami sutartį visada nurodote žmogų, kuris gaus draudimo išmoką.

Turite gerai susipažinti su draudimo sutartimi, kad žinotumėte, kurie įvykiai yra nedraudžiamieji. Pavyzdžiui, pametėte piniginę – įvyko nedraudžiamasis įvykis, už kurį draudimo išmokos negausite, nors ir esate apdraudę savo turtą.

Yra dalykų, kuriems netaikoma draudimo apsauga. Juos vadiname nedraudžiamais objektais. Pavyzdžiui, krosnių kuras, dujos, bet koks kietasis kuras yra nedraudžiamas objektas, todėl būsto draudimo apsauga malkoms, anglims ar medžio granulėms negalioja.

Mes įsipareigojame padengti jūsų patirtus nuostolius ir išmokėti draudimo išmoką. Nuostolių draudimą taikome turto draudimo, civilinės atsakomybės draudimo, sveikatos draudimo sutartyse. 

Turime patikimų partnerių, kurie mums padeda įgyvendinti pažadus, kai draudžiame labai didelį ir brangų, dažniausiai įmonėms priklausantį, turtą.

Tai mūsų susitarimas dėl nuostolių atlyginimo sumos. Jeigu žala viršija nustatytą sumą, dalį nuostolio užgriūva jūsų pečius. Todėl būtina gerai įvertinti, kokią maksimalią žalą jūsų turtui gali gaisras, vandens užliejimas, vagys ar audra.

Galimybė apdrausti nuo visų galimų rizikų, išskyrus nedraudžiamus įvykius, kurie nurodomi draudimo sutartyje.

Taip trumpindami vadiname jums įteikiamą draudimo liudijimą – dokumentą, kuriuo patvirtiname draudimo sutarties sudarymą.

Sutartis, kurią sudaryti įpareigoja įstatymas. Viena geriausiai žinomų privalomojo draudimo rūšių Lietuvoje yra Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas (TPVCA). Pastarasis užtikrina, kad bus atlyginta žala, kurią per eismo įvykį patyrė nukentėjęs trečiasis asmuo. 

(kartais pavadinamas nevisišku draudimu)

Kai namas ar kitas turtas apdraudžiamas mažesne suma negu tikroji vertė ir draudimo suma atitinka tik proporcingą dalį tikrosios (atkuriamosios ar likutinės) turto vertės, pavyzdžiui, 50 procentų. Todėl ir nuostolio atlyginimas būna proporcingas. Vadinasi, jeigu sudegė 100 tūkstančių eurų vertės namas, kuris buvo apdraustas tik puse savo vertės, draudikas atlygins 50 tūkstančių nuostolį. Jeigu tas pats namas dėl vėtros patyrė 2 tūkstančių eurų žalą, draudikas atlygins 1000 eurų nuostolį – t.y. 50 procentų nuostolio.

Apdraudžiamam turtui ar asmeniui gresiantis pavojus.

Draudimo sutartis, kuri sudaroma savanoriškai, o ne dėl įstatymo įpareigojimo.

Yra transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Lietuvoje transporto priemonės savininkas ar kitas teisėtas valdytojas privalo apsidrausti savo civilinę atsakomybę. Privalomasis draudimas užtikrina, kad per eismo įvykį nukentėjus tretiesiems asmenims bus atlyginta patirta žala, jeigu ji buvo sukelta naudojantis apdraustąja transporto priemone. Draudikas atlygins žalą trečiojo asmens sveikatai, gyvybei, turtui ar neturtinę žalą.

Numatomas civilinės atsakomybės draudimo sutartyse. Pagal sutartį jam turi būti atlyginama žala, jeigu jis nukenčia dėl draudėjo ar apdraustojo veiksmų.