You are here

Draudimas, kuris leidžia patirti visus pokemonų gaudymo malonumus


Turbūt pastebėjote naują pasaulį užvaldžiusią madą – pokemonų gaudymą. Šį žaidimą jau pamėgo daugybė vaikų ir suaugusiųjų. Gal ir jūs?
Kai žaidimas toks įtraukiantis, lengva nepastebėti po kojomis pasimaišiusio bortelio ir pasitempti koją arba užsižiūrėjus į telefoną netyčia pargriauti draugą. Tokių netikėtumų išvengti nelengva, tačiau nemalonumus sumažins draudimas pokemonų medžiotojams.

Išsirinkite Jūsų ir Jūsų šeimos poreikius atitinkantį draudimo paketą:

 

DRAUDIMAS POKEMONUS GAUDANTIEMS VAIKAMS IR PAAUGLIAMS

Apdraudus vaiką bus ramiau dėl:

Traumų1
Jei vaikas susižeis, išmokėsime atitinkamą sumą.
Lūžiai (T1) – iki 5 000 Eur.
Traumos (T2) – iki 5 000 Eur.

Nuostolių2
Atlyginsime nuostolius iki 1 500 Eur, jei vaikas padarys žalą tretiesiems asmenims ar jų turtui.

Kaina metams
draudžiant vaikus nuo 7 iki 18 m. 35 Eur
draudžiant vaikus iki 6 m. 25 Eur

 
Užsisakykite internetu arba skambinkite tel. 1828

 

DRAUDIMAS SUAUGUSIEMS POKEMONŲ GAUDYTOJAMS

Apsidraudus asmens draudimu pokemonus gaudykite drąsiai, nes bus ramiau dėl:

Traumų1
Nutikus nelaimei, išmokėsime atitinkamą sumą.
Lūžiai (T1) – iki 5 000 Eur.
Traumos (T2) – iki 5 000 Eur.
Sunkios traumos (T3) – iki 15 000 Eur.
Mirties rizika (M) – 15 000 Eur.

Nuostolių2
Atlyginsime nuostolius iki 1 500 Eur, jei padarysite žalą tretiesiems asmenims ar jų turtui.

Kaina metams 45 Eur

 
Užsisakykite internetu arba skambinkite tel. 1828

 

Pasiūlymai galioja sudarant naują metinę Asmens draudimo sutartį iki 2016 09 30, draudžiant 0–55 m. asmenį, neužsiimantį profesionaliuoju ir (arba) ekstremaliuoju sportu (veikla) ir neturintį sveikatos sutrikimų, susijusių su nurodytomis draudžiamomis rizikomis. Nauja sutartimi laikoma, jei ne mažiau kaip 6 mėn. iki sutarties sudarymo draudėjas neturėjo galiojančios asmens draudimo sutarties, sudarytos AB „Lietuvos draudime“.

1 Draudimo išmoka skaičiuojama procentais nuo draudimo sumos. Pavyzdžiui, lūžus žastikauliui, išmokama 500 Eur, t. y. 5 000 Eur x 10 %. Lentelė su kūno sužalojimų procentinėmis draudimo sumos dalimis pateikta Asmens draudimo taisyklėse Nr. 69.

2 Žala atlyginama pagal Būsto draudimo taisykles Nr. 67 (Asmens civilinės atsakomybės skyrius).