You are here

Patariame žinoti

  • Jei darbuotojas yra naudos gavėjas, darbdavio apmokėta draudimo įmoka yra laikoma apdrausto darbuotojo pajamomis natūra ir apmokestinama (pagal GPMĮ 9 straipsnį).
  • Jei naudos gavėjas yra įmonė ir atsitikus draudžiamajam įvykiui įmonė nutartų, kad visą arba dalį išmokos skiria nukentėjusiam darbuotojui, pajamomis natūra laikoma išmoka darbuotojui (pagal GPMĮ 9 straipsnį).
  • Jei po draudžiamojo įvykio su mirties pasekmėmis mokama laidojimo pašalpa, tokia išmoka paveldėtojams nelaikoma pajamomis natūra ir jos nereikia apmokestinti (pagal GPMĮ 17 straipsnį).