You are here

Žala, padaryta tretiesiems asmenims, teikiant paslaugas arba parduodant produktą

Priklausomai nuo įmonės veiklos, patariame įvertinti rizikas, kokia žala gali būti padaryta klientams ar kitiems tretiesiems asmenims teikiant paslaugas ar gaminant produktus. Už nekokybišku produktu ar paslauga padarytą žalą klientams ar kitiems tretiesiems asmenims atsako produkto pardavėjas (gamintojas) arba paslaugos teikėjas.

Pvz., jei turite maitinimo verslą – viena iš rizikų yra klientų apsinuodijimas, jei turite autoservisų verslą – žala, padaryta remontuojant automobilį,  gaminant inventorių, prietaisus – klientų sužeidimai, gaisras.

Įvertinus su profesionalais tokias verslo rizikas, patariame pasirinkti tinkamas draudimo apsaugas, kad atsitikus nelaimei galėtumėte atlyginti nukentėjusiesiems turtinę ir neturtinę žalą.