You are here

Verslo civilinės atsakomybės draudimas

Vykdydama veiklą, eksploatuodama patalpas, pastatus ar savo teritoriją, įmonė pagal įstatymus yra atsakinga už padarytą žalą turtui, gyvybei ar sveikatai tretiesiems asmenims, pvz., klientams, kaimynams, praeiviams, paslaugų užsakovams.
Kiekviena įmonė turi savo veiklos specifiką, teikia skirtingas paslaugas, gamina skirtingus produktus, todėl kviečiame individualiai pasitarti su mūsų draudimo ekspertais, kokios yra Jūsų verslo rizikos ir kaip galima sumažinti nuostolius draudžiantis verslo civilinės atsakomybės draudimu.

Kaimyninių patalpų gaisro, užpylimo nuostoliai
Patariame pasitarti su mūsų draudimo ekspertais ir įvertinti riziką, kokius nuostolius reikėtų atlyginti nukentėjusiesiems, jei dėl įmonės kaltės kiltų gaisras, ir jis išplistų ar būtų užpiltos Jūsų kaimynystėje esančios patalpos. Nukentėjusieji turėtų teisę pareikšti įmonei pretenziją atlyginti žalą dėl sugadinto turto, dėl sveikatos sutrikdymo, negautų pajamų ir neturtinės žalos. Tai tik keletas rizikų pavyzdžių valdant patalpas.

Žala, padaryta tretiesiems asmenims, teikiant paslaugas arba parduodant produktą
Priklausomai nuo įmonės veiklos, patariame įvertinti rizikas, kokia žala gali būti padaryta klientams ar kitiems tretiesiems asmenims teikiant paslaugas ar gaminant produktus. Už defektyviu produktu ar paslauga padarytą žalą klientams ar kitiems tretiesiems asmenims atsako produkto pardavėjas (gamintojas) arba paslaugos teikėjas.

Pvz., jei turite maitinimo verslą – viena iš rizikų yra klientų apsinuodijimas, jei turite autoservisų verslą – žala, padaryta remontuojant automobilį,  gaminant inventorių, prietaisus – klientų sužeidimai, gaisras.

Įvertinus su profesionalais tokias verslo rizikas, patariame pasirinkti tinkamas draudimo apsaugas, kad atsitikus nelaimei galėtumėte atlyginti nukentėjusiesiems turtinę ir neturtinę žalą.

Išsinuomotų patalpų gaisro, užpylimo nuostoliai
Patariame žinoti, kad Jūsų įmonė yra atsakinga savininkui už padarytą žalą patalpoms, kurias Jūs nuomojatės.

Pvz., kyla gaisras dėl trumpojo jungimo kompiuteryje, kuris naudojamas išsinuomotose patalpose. Gaisras apniokoja išsinuomotas patalpas. Jei įmonė pripažįstama kalta dėl gaisro ir kyla civilinė atsakomybė, remiantis LR civilinio kodekso 6.266 straipsniu, įmonei privalu atlyginti patalpų savininkui ir kitų nukentėjusių patalpų savininkams padarytus nuostolius.

Kaip rodo mūsų patirtis, didžiausi – gaisro nuostoliai, o dažniausia žala – užpylimas.

Jei įmonė apsidraudusi civilinės atsakomybės draudimu, kilusiais rūpesčiais pasirūpiname mes.

Profesionalūs teisininkai padeda atsakyti į pretenziją, išnagrinėti jos pagrįstumą. Jeigu įmonė gautų reikalavimą atlyginti nuostolius dėl padarytos žalos, mūsų teisininkai įvertintų pretenzijos pagrįstumą:

  • Jei pretenzija būtų pagrįsta, nukentėjusiesiems išmokėtume išmoką (pagal draudimo sumą), atlygintume teisines bylinėjimosi išlaidas;
  • Jei pretenzija būtų nepagrįsta, t. y. nekiltų civilinė atsakomybė, mes argumentuotume nukentėjusiesiems, kodėl įmonė neprivalo mokėti.