You are here

Verslo turto ir verslo nutrūkimo draudimas

Po gaisro, audros ar kitos didelės nelaimės, kai suniokojamas turtas, įmonė patiria didelių materialių nuostolių, kol atkuria, atstato ar įsigyja naują turtą.

Deja, po tokių nelaimių, kol atstatomi pastatai, atvežami nauji įrengimai ar užsakomos naujos medžiagos, verslo procesas sutrinka – gamyba ar paslaugų tiekimas nebevykdomas arba vykdomas tik iš dalies.
Norint kokybiškai apsaugoti verslą nuo sukrėtimų, patariame drausti ir įmonės turtą, ir verslo nutrūkimo riziką kartu.

Mes parinksime Jums tinkamiausią turto draudimo apsaugą:

 • Išvardytų rizikų draudimą (nuo ugnies, gamtinių jėgų, vagystės ir kt.)
 • Visų rizikų draudimą
 • Įrengimų gedimų draudimą
 • Verslo nutrūkimo draudimą

Kokį turtą galime apdrausti verslo turto draudimu?

 • Pastatus
 • Įrengimus
 • Atsargas
 • Specializuotą techniką
 • Investicijas į nuomojamas patalpas (aktualu įmonei, kuri nuomoja patalpas)

Papildomai apdrausime:

 • Investicijas (į ilgalaikį turtą: pastatą, įrengimus)
 • Papildomas išlaidas draudimo vietai sutvarkyti
 • Įrengimus, esančius neaptvertoje įmonės teritorijoje
 • Vertės padidėjimą (vertės apskaičiavimo paklaidą)
 • Grynuosius pinigus seife, kasoje
 • Reklamos stendus
 • Įmonės nešiojamuosius kompiuterius (apdrausime net ir namuose, automobilio bagažinėje esančius nešiojamuosius kompiuterius ar naudojamus komandiruotės po Europos Sąjungą metu)
 • Verslo tęstinumą (apdrausime negautą grynąjį pelną ir nuolatines sąnaudas)

Atlyginame kaip už naują turtą
Už dėvėtus įmonės biuro baldus atlyginsime kaip už naujus. O už įrengimus, kurių nusidėvėjimas net iki 70 proc., atlyginsime kaip už naujus.

Turite naudotus įrengimus?
Jei įrengimai buhalteriniuose dokumentuose yra „nusidėvėję“, galime juos apdrausti suderinta draudimo suma.

Būdingas sezoniškumas?
Patariame drausti padidėjusias atsargas „piko laikotarpiais“. Tai aktualu prieš Kalėdas ar kitas šventes.

Verslo nutrūkimo draudimas. Negautų nuomos pajamų draudimas
Atlyginamos pajamos, kurias klientas gautų iš nuomos už pastatus (arba pastatus ir įrengimus), jei šis turtas nebūtų sugadintas dėl draudžiamojo įvykio.

Verslo nutrūkimo draudimas. Veiklos palaikymo išlaidų draudimas
Atlyginamos laikinų patalpų, papildomai samdomų darbuotojų, reklamos, įrengimų perinstaliavimo ir kitos išlaidos, jei jūsų turtas būtų sugadintas dėl draudžiamojo įvykio.

Jūs ir toliau galite rūpintis verslu
Atsitikus nelaimei, mes galime pasirūpinti Jūsų pastatų remonto / atstatymo darbais, jų priežiūra ir apmokėjimu.