You are here

Ūkininko draudimas dėl galvijų padarytos žalos

Kaip rūpestingai beprižiūrėtumėte savo ūkį, nutinka, kad galvijai pabėga iš aptvaro. Tokie nutikimai gali atnešti skaudžių nelaimių ir finansinių nuostolių ūkiui, nes remiantis įstatymais ūkininkas privalo atlyginti galvijų padarytus nuostolius tretiesiems asmenims.

Kokius nuostolius ūkininkas privalo atlyginti nukentėjusiesiems?
Pavyzdžiui, jei karvė išbėgo į kelią ir sukėlė avariją, ūkininkas privalo atlyginti nukentėjusiesiems:

  • Automobilio remonto išlaidas (jei vairuotojas apsidraudęs, į ūkininką gali kreiptis draudimo kompanija su reikalavimu atlyginti padarytus nuostolius).
  • Nukentėjusiųjų gydymo išlaidas (kiek nekompensuoja valstybė).
  • Negautas nukentėjusiųjų pajamas: pajamos prarandamos, kai asmuo dėl sužalojimo netenka dalies savo ankstesnio uždarbio.
  • Neturtinę žalą.

Pvz., jei iš aptvaro ištrūkę galvijai suniokoja kaimynų pasėlius ar daržus, ir šiuo atveju ūkininkas privalo atlyginti padarytus nuostolius. Retai, tačiau pasitaiko, kad galvijai sužeidžia nekaltus žmones: ir ši atsakomybė tenka ūkininkui.

Kodėl verta draustis šiuo draudimu?

  • Kai mūsų klientas gauna pretenziją dėl žalos, teisininkai įvertina pretenzijos pagrįstumą:

- Jei pretenzija pagrįsta, nukentėjusiesiems išmokama išmoka (pagal draudimo sumą).

- Jei pretenzija nepagrįsta (ūkininkui nekyla civilinė atsakomybė), „Lietuvos draudimas“ argumentuoja nukentėjusiesiems, kodėl mūsų klientas neprivalo mokėti.

- Ūkininkai dažnai neturi nuolat samdomų teisininkų ir, gavę pretenziją, turi samdyti teisininkus, advokatus, kad įsitikintų pretenzijos pagrįstumu.

  • Nepatiria neprognozuotų išlaidų ir išsaugo ūkį. Ūkininkas, kuris neturi šio draudimo, atsitikus nelaimei patiria nenumatytų, neplanuotų didelių išlaidų advokatų pagalbai apmokėti, gaišta laiką, turi atlyginti žalą savo lėšomis.