You are here

Ūkininko, kaip darbdavio draudimas

Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ūkininkas, kaip darbdavys, yra atsakingas už savo darbuotojus ir saugias jų darbo sąlygas. Susižeidus ar mirus darbuotojui darbe, pakeliui į darbą arba iš darbo ūkininkas turi atlyginti žalą nukentėjusiam darbuotojui arba jo šeimos nariams.

Teismų praktika rodo, kad dažniausiai darbdavys pripažįstamas arba visiškai, arba iš dalies kaltu. Tokiu atveju darbdavys privalo nukentėjusiajam ir jo šeimos nariams kompensuoti prarastas pajamas bei atlyginti turtinę ir neturtinę žalą. Patariame ūkininkui pasirūpinti darbdavio civilinės atsakomybės draudimu: jis padės apsaugoti verslą nuo didelių finansinių nuostolių.

Kas draudžiama šiuo draudimu?
Darbdavio civilinė atsakomybė darbuotojams.

Kokius nuostolius atlyginame?
Atlyginame nukentėjusiam darbuotojui arba jo šeimos nariams nuostolius už:

  • Neturtinę žalą.
  • Negautas pajamas, kiek jų neatlygina „Sodra“.
  • Būtinas gydymo išlaidas (patyrus didesnes būtinas gydymo išlaidas nei kompensuoja valstybė).

Jei darbdavio kaltė abejotina, dalyvaujame kartu teisme, nustatant darbdavio atsakomybę.

Kodėl verta pasirūpinti darbdavio apsauga?
„Lietuvos draudimas“ įvykus nelaimei ūkininkui padeda:

  • Išnagrinėti nukentėjusio darbuotojo pretenziją.
  • Nustatyti nelaimės priežastis.
  • Nustatyti, ar kyla darbdaviui civilinė atsakomybė.
  • Nustatyti, kokie nuostoliai padaryti nukentėjusiajam, ir juos atlyginti.