You are here

Papildomai atlyginami gaisro padaryti nuostoliai

Papildomai atlyginamos sugadinto arba sunaikinto trečiųjų asmenų turto, nesančio apdraustoje transporto priemonėje, išlaidos: atlyginamas vienas įvykis iki 10 000 Eur, jis gali atsirasti dėl gaisro, kilusio apdraustoje transporto priemonėje, išskyrus tyčinio padegimo atvejus.