You are here

Ką daryti draudžiamajam įvykiui atsitikus su automobiliu?

Primename, kad apie įvykį „Lietuvos draudimui“ būtina pranešti ir privalomojo vairuotojo  draudimo, ir KASKO atveju.

Atsitikus įvykiui Lietuvoje

  • Imkitės visų įmanomų priemonių pasekmėms sumažinti: jei reikia, suteikite pirmąją medicininę pagalbą, užtikrinkite, kad neišplistų gaisras ir kt.
  • Nedelsdami praneškite kompetentingai tarnybai pvz., apie eismo įvykį ar vagystę – policijai, kilus gaisrui – priešgaisrinei saugos tarnybai ir kt.
  • Per 1 darbo dieną skambinkite Lietuvoje tel. 1828 ir užregistruokite įvykį. Pranešti apie įvykį galite ir internetu. Užregistravus įvykį internetu per 1 darbo dieną su Jumis susisieks atsakingas ekspertas.

Atsitikus įvykiui užsienyje

  • Imkitės visų įmanomų priemonių pasekmėms sumažinti: jei reikia, suteikite pirmąją medicininę pagalbą, užtikrinkite, kad neišplistų gaisras ir kt.
  • Nedelsdami praneškite kompetentingai tarnybai pvz., apie eismo įvykį ar vagystę – policijai, kilus gaisrui – priešgaisrinei saugos tarnybai ir kt.
  • Apie draudžiamąjį įvykį praneškite per 3 darbo dienas paskambinę tel. +370 5 266 6612 arba užregistruokite pranešimą internetu, o raštu patvirtinkite per 14 darbo dienų.
  • Užsienyje galite atlikti remonto darbus, kurių vertė neviršija 1 000 EUR, ir kurie būtini saugiam eismui užtikrinti. Jei remonto darbai viršija 1 000 EUR, būtina prieš tai susisiekti su „Lietuvos draudimo“ atstovu ir suderinti nuostolio dydį.
  • Patariame žinoti, kad kliento pareiga – pranešti apie TPVCAPD įvykį per per 3 darbo dienas yra numatyta Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme. Nesilailaikant šių pareigų, draudimo kompanija turi teisę reikalauti iš kliento atlyginti iki 20 proc. nuostolio dydį.