You are here

Ką daryti draudžiamajam įvykiui atsitikus su įmonės turtu?

  • Nedelsdami praneškite apie įvykį kompetentingai tarnybai:

- Apie vagystę, apiplėšimą, ar autoįvykį – policijai.
- Gaisrą – priešgaisrinės saugos tarnybai.
- Komunikacijų avariją – avarinei tarnybai.
- Sprogimą – policijai ir avarinei tarnybai.

  • Vagystės ar apiplėšimo atveju pateikti policijai dingusių, sunaikintų ar sugadintų daiktų sąrašą.
  • Apie apdrausto pastatato (patalpų) durų rakto vagystę pranešti policijai per 24 val.
  • Imtis visų protingų ir prieinamų priemonių stengiantis sumažinti nuostolio dydį.
  • Per 1 parą pranešti apie įvykį tel. 1828 (poilsio ir švenčių dienos neskaičiuojamos).
  • Pranešti apie įvykį galite ir internetu. Užregistravus įvykį internetu per 1 darbo dieną su Jumis susisieks atsakingas ekspertas.
  • Jums patogiu laiku atvyks mūsų vertintojai ir apžiūrės sugadintą turtą arba žala bus sureguliuota telefonu.
  • Išsaugokite sugadintą turtą iki „Lietuvos draudimo“ vertintojo atvykimo.