You are here

Ką daryti draudžiamajam įvykiui atsitikus kelionės metu?

  • Pirmiausiai, dėl būtinosios pagalbos kreipkitės į medicinos įstaigą.   
  • Jei neturite galimybių susimokėti arba Jūs būsite guldomas į ligoninę, pvz., operuotis, prieš pradėdami gydytis susisiekite su mumis arba mūsų partneriu. Kontaktus rasite kelionių draudimo atmintinėje (ją gaunate kartu su draudimo polisu). „Lietuvos draudimo“ specialistams galite paskabinti iš užsienio + 370 5 266 66 12.
  • Būtinai surinkite visus medicininius dokumentus ir sąskaitas. Grįžę į Lietuvą ne vėliau kaip per 30 dienų po draudžiamojo įvykio, skambinkite mums tel. 1828, užregistruokite įvykį ir pateikite dokumentus. Remdamiesi jais galėsime apskaičiuoti išmoką.
  • Jei gydymo išlaidos neviršija 300 EUR, rekomenduojame sumokėti patiems.

Patariame žinoti, kokių dokumentų reikia žalos administravimui:

  • Asmens dokumentų.
  • Medicinos įstaigos pateiktų sąskaitų originalų. Sąskaitoje turi būti nurodyta: paciento vardas, pavardė, draudžiamojo įvykio data, kreipimosi į medicinos įstaigą data, gydymo trukmė, suteiktų medicinos paslaugų aprašas, kiekvienos suteiktos paslaugos kaina ir bendra suteiktų paslaugų kaina.
  • Apdraustajam mirus – notaro patvirtintą mirties liudijimą ar liudijimo originalą, palaikų vežimo ar laidojimo (kremavimo) užsienyje sąskaitų originalus.