You are here

Ką daryti draudžiamajam įvykiui atsitikus su kroviniu?

  • Imkitės visų įmanomų priemonių pasekmėms sumažinti: dėl eismo įvykio kreipkitės į policiją, dėl gaisro – priešgaisrinės saugos tarnybą ir pan.
  • Nedelsiant imkitės visų tikslingų priemonių nuostoliui išvengti ar jį sumažinti.
  • Apie įvykį kuo skubiau praneškite tel. +370 697 00 470 arba +370 697 00 409 ir suteikite išsamią informaciją apie įvykio aplinkybes.
  • Atsiimant krovinį kartu su krovinio gavėju, krovinio siuntėju ar vežėju surašykite įvykio / krovinio apžiūros protokolą.
  • Jei atsiimant krovinį iš vežėjo, krovinys yra pažeistas arba jo trūksta, teisės aktų nustatyta tvarka įrašykite atitinkamas pastabas krovinio važtaraštyje, konosamente, atsakingam asmeniui pareikšti pretenziją.
  • Pareikalaukite iš krovinių vežėjų, saugotojų, muitinės ar kitų kompetentingų tarnybų atstovų raštiškai patvirtinti žalą kroviniui.
  • Jei yra sugadinimai, krovinį išsaugokite tokios būklės, koks jis buvo krovinio sugadinimo pastebėjimo momentu (neiškraukite iš transporto priemonės, užfiksuokite krovinio supakavimą, išdėstymą ir sutvirtinimą, jei vežate greitai gendantį krovinį, užfiksuokite krovinio temperatūros matavimus, kai krovinį perduodate gavėjui ir pan.), kol „Lietuvos draudimo“ atstovas atvyks į įvykio vietą ir apžiūrės sugadintą krovinį arba sutarsite kitus veiksmus.
  • Primename, kad klientas privalo laiku pareikšti pretenzijas atsakingiems asmenims dėl padarytos žalos.

„Lietuvos draudimas“ žalos atveju bendradarbiauja su šiais avariniais komisarais („survejeriais“):
UAB „Lars Krogius Baltic“ (www.krogius.com)
DP Survey group (www.dpsurveys.com)
Russurvey Ltd (www.rus-survey.ru)

„Lietuvos draudimo“ teisininkai:
Irmantas Bendorius                                 
Tel. + 370 616  20  663
Faks. + 370 243 1291                                      
El. paštas : irmantas.bendorius@ld.lt

Justė Zdanavičiūtė
Tel. +370  697 00 409
El. paštas: juste.zdanaviciute@ld.lt

 

Raštiškus dokumentus prašome siųsti šiuo adresu:
AB „Lietuvosdraudimas“
Verslo centras „Orange Office“
Senasis Ukmergės kelias 4
Užubalių k.
14302 Vilniaus r. sav.