You are here

Ką daryti atsitikus įvykiui, jei turite bendrosios civilinės atsakomybės draudimą?

  • Imkitės visų protingų ir prieinamų priemonių, kad sumažintumėte nuostolių dydį.
  • Apie draudžiamąjį įvykį, nedelsdami praneškite kompetentingoms institucijoms (apie vagystę ar autoįvykį policijai, gaisrą – priešgaisrinės saugos tarnybai, komunikacijų avariją – avarinei tarnybai, sprogimą – policijai ir avarinei tarnybai ir t.t.).
  • Per 1 parą praneškite tel. 1828 (poilsio ir švenčių dienos neskaičiuojamos) ir suteikite išsamią informaciją apie įvykio aplinkybes.
  • Žalų ekspertams paprašius, per 3 darbo dienas raštu patvirtinkite apie tokį įvykį bei užpildykite žalų ekspertų nurodytus dokumentus.