You are here

Ką daryti atsitikus draudžiamajam įvykiui turint Vežėjų kelių transportu ir ekspeditorių atsakomybės draudimą?

  • Imkitės visų įmanomų priemonių pasekmėms sumažinti:  dėl esimo įvykio kreipkitės į policiją, dėl gaisro – priešgaisrinės saugos tarnybą ir pan.
  • Nedelsiant imkitės visų tikslingų priemonių nuostoliui išvengti ar jį sumažinti.
  • Eismo įvykio atveju policijai atsisakius vykti į įvykio vietą, vairuotojas, pagal galimybę, surenka informaciją apie įvykio registravimą (skambučio laiką, registracijos numerį). Tokiu atveju Vairuotojas privalo užfiksuoti nuotraukomis įvykio aplinkybes: eismo ženklus, viaduką, tiltą, kliudytas konstrukcijas, krovinio pažeidimą, bendrą krovinio vaizdą po įvykio, transporto priemonės padėtį įvairiomis kryptimis.
  • Vagystės atveju vairuotojas privalo pasižymėti įvykio vietoje esančios degalinės ar saugojimo aikštelės kontaktus arba nepavykus to padaryti pagal galimybes užfiksuoti nuotraukose bendrą stovėjimo vietą įvairiomis kryptimis (aplink esantys statiniai, vaizdo kameros, apšvietimo stulpai, policijos postai, aikštelės/degalinės darbo laikas, įvažiavimas/išvažiavimas į/iš aikštelės/degalinės, transporto priemonės stovėjimo vieta ir pozicija (bendras vaizdas įvairiomis kryptimis), įsilaužimo į transporto priemonę vieta ir pan.).
  • Gaisro atveju prašome kaip įmanoma išsamiau užfiksuoti gaisro židinį, nukentėjusios transporto priemonės ir nukentėjusio krovinio vaizdą įvairiomis kryptimis ir, esant poreikiui, sudaryti draudimo kompanijos atstovui apžiūrėti transporto priemonę.
  • Neprisiimti jokių įsipareigojimų dėl žalos atlyginimo. Jeigu reikalaujama pasirašyti kokius nors dokumentus, jų turinys turi būti pilnai suprantamas. Jeigu neįmanoma išvengti pasirašymo – dokumente pažymėti „sign, but don’t understand“ (t.y. „pasirašau, bet nesuprantu“).
  • Jei yra sugadinimai, išsaugoti krovinį tokioje būklėje, kokioje jis buvo krovinio sugadinimo pastebėjimo momentu (neiškrauti iš transporto priemonės, užfiksuoti krovinio supakavimą, išdėstymą ir sutvirtinimą, jei vežate greitai gendantį krovinį, užfiksuokite krovinio temperatūros matavimus, kai krovinį perduodate gavėjui ir pan.), kol draudiko atstovas atvyks į įvykio vietą ir apžiūrės sugadintą krovinį arba arba sutarsite dėl kitų veiksmų.
  • Įvykiui atsitikus Rusijos Federacijos teritorijoje, vairuotojas privalo saugoti krovinį nuo neteisėto prekių ir transporto priemonės panaudojimo, nedelsiant pranešti apie įvykį bei prekių ir automobilio buvimo vietą į artimiausią Rusijos Federacijos muitinę (Rusijos Federacijos Muitinės kodekso 141 str.).
  • Apie įvykį kuo skubiau, ne vėliau kaip tą pačią dieną, praneškite tel. 1828 arba + 370  616  20  663 ir suteikite išsamią informaciją apie įvykio aplinkybes.

„Lietuvos draudimas“ žalos atveju bendradarbiauja su šiais avariniais komisarais („survejeriais“):

UAB „Lars Krogius Baltic“ (www.krogius.com)
DP Survey group (www.dpsurveys.com)
Russurvey Ltd (www.rus-survey.ru)

 

„Lietuvos draudimo“ teisininkai:
Irmantas Bendorius                                 
Tel. + 370 616  20  663
Faks. + 370 243 1291                                      
El. paštas : irmantas.bendorius@ld.lt

Justė Zdanavičiūtė
Tel. +370  697 00 409
El. paštas: juste.zdanaviciute@ld.lt

 

Raštiškus dokumentus prašome siųsti šiuo adresu:
AB „Lietuvos draudimas“
Verslo centras „Orange Office“
Senasis Ukmergės kelias 4
Užubalių k.
14302 Vilniaus r. sav.