You are here

Skundų teikimo tvarka

Jei atsitiko taip, kad mes neišpildėme Jūsų lūkesčių, labai apgailestaujame. Visada esame atviri grįžtamajam ryšiui, nes mums tai suteikia galimybes tobulėti.

 

Toliau pateikiame informaciją, kaip galite mums pateikti savo skundą.

Raštu pateikiamame skunde nurodykite:

 • savo vardą ir pavardę (jei tai įmonė - įmonės pavadinimą ir kodą), atstovavimo atveju - atstovo vardą ir pavardę bei atstovavimo pagrindą,
 • adresą, kuriuo norite gauti atsakymą (adresą, el. pašto adresą ar fakso nr.),
 • savo kontaktinį telefono numerį ir elektroninio pašto adresą (jeigu nebuvo nurodytas prieš tai),
 • kam adresuojamas skundas, t.y. mūsų kontaktus: akcinė bendrovė „Lietuvos draudimas“, kodas 110051834, buveinės adresas: J.Basanavičiaus g. 12, Vilnius),
 • skundo teikimo datą ir vietą,
 • skundo esmę, t.y. informaciją apie tai, kokios konkrečios pareiškėjo teisės ir/ar teisėti interesai, susiję su mūsų teikiamomis draudimo paslaugomis, ir kokiu būdu buvo pažeisti,
 • motyvuoti, tikslūs ir aiškūs Jūsų reikalavimai mums,
 • pridedamų dokumentų sąrašas (prie skundo turi būti pridedamos su skundu susijusių dokumentų kopijos).

Skundą galite pateikti:

 • asmeniškai, apsilankant bet kuriame mūsų klientų aptarnavimo skyriuje,
 • atsiunčiant laišką paštu adresu: J.Basanavičiaus g. 12, LT-03600 Vilnius,
 • atsiunčiant laišką elektroniniu paštu adresu: info@ld.lt,
 • atsiunčiant faksą nr. (8 ~ 5) 231  4138,
 • pateikiant skundą kitu būdu, atitinkančiu rašytinio skundo pateikimo reikalavimą.

Daugiau informacijos apie skundo pateikimą rasite šioje „Skundų nagrinėjimo ir atsakymų pareiškėjams teikimo tvarkoje“.