Pereiti į pagrindinį turinį

Kada galioja skubi pagalba namuose?

Sugedus spynai
Kai nebegalite patekti arba išeiti iš apdrausto būsto ar bet kurios jame esančios patalpos. Į paslaugą įeina avarinis atidarymas, spynos remontas arba jos keitimas. Keičiant spyną svarbu atkreipti dėmesį į medžiagų limitus.

Šildymo sistemos avarija
Atvykę meistrai nustatys gedimo vietą reikalui esant išvalys patalpas ir nurodys, kur kreiptis toliau. Pačio katilo remonto darbai neįeina į paslaugas.

Užsikimšus kanalizacijai
Meistrai greitai ir profesionaliai išspręs problemą.  
Vamzdyno užšalimas neįeina į kanalizacijos valymo paslaugą.

Vandentiekio vidaus tinklų avarija
Staiga ir netikėtai sugedus vandentiekiui, pavyzdžiui, prakiurus vandens žarnelei po kriaukle. Atvykę meistrai nustatys gedimo vietą, pakeis žarnelę ir reikalui esant išvalys įvykio vietą. Vandentiekio gedimo metu nėra teikiami griovimo ir atstatymo darbai, jeigu gedimo vieta nėra lengvai prieinama. Atliekami vandentiekio tinklo darbai iki maišytuvo. Maišytuvo keitimo darbai neįeina į paslaugas.

Sudegus elektros laidams
Atliekami elektros saugiklių ir netinkamų (sudegusių) laidų pakeitimo / sujungimo darbai. Taip pat reikalui esant laidai gali būti prijungiami prie elektros skaitiklio. Nėra atliekami griovimo ir atstatymo darbai, jeigu elektros laidai nėra lengvai pasiekiami. Taip pat į paslaugą neįeina elektros kištukinių lizdų prijungimas ar remontas.

Išdužus langams
Atsitikus tokiam įvykiui, yra išvalomos šukės ir laikinai uždengiami langai. Turint įsigytą stiklo paketą galime jį įstatyti į lango rėmą. Nepavykus laikinai uždengti lango,  galima pasinaudoti apsaugos tarnybos paslauga. Stiklo paketo organizavimo ir gaminimo darbai nėra atleikami. Apsaugos bendrovės paslaugai visuomet yra taikomas limitas.

Vėtros sukelti nuostoliai
Atliekami medžio pašalinimo nuo pastato, vietos sutvarkymo ir pažeistų vietų laikino uždengimo darbai. Esant masiniams reiškiniams paslaugos vykdymo laikas gali būti ilgesnis nei įprastai.

Dėl žalos drausto turto pervežimas
Jeigu nutikus draudžiamajam įvykiui jūsų apdraustas turtas dėl saugumo privalo būti išgabentas, galite pasinaudoti daiktų pervežimo į jūsų nurodytą vietą ir atgal paslauga. Šiai paslaugai visuomet yra taikomas limitas.

Visoms paslaugoms yra taikomi limitai
Viršijus limitą papildomas išlaidas apmokate Jūs. Įvykį pripažinus draudžiamuoju viršyta suma gali būti kompensuota pagal būsto draudimo taisykles.

 • Limitas medžiagoms 30 Eur
 • Limitas darbams 300 Eur

 

Papildomos sąlygos:

 • „Skubi pagalba namuose“ – paslauga, teikiama tik būsto draudimo sutartyje nurodytu adresu.
 • Viršijus limitą, papildomas išlaidas apmokate Jūs. Įvykį pripažinus draudžiamuoju, papildomas išlaidas padengsime Mes pagal įvykio metu galiojančias Būsto draudimo taisykles.
 • Už suteiktos paslaugos kokybę atsako mūsų partneris „Euro Asista“.
 • Nutraukus būsto draudimo sutartį, paslauga „Skubi pagalba namuose“ nutrūksta automatiškai.
 • Pagalbos namuose paslaugos nebus teikiamos nemokamai, jeigu:
  - įvykis atsitiks dėl kitų priežasčių, nei nurodyta būsto draudimo taisyklėse, Skubios pagalbos namuose teikimo sąlygose.
  - Pasikartoja tie patys gedimai dėl apdrausto turto netinkamo prietaiso, sistemos, jos dalies ir (ar) detalės.
  - Yra projektavimo, statybos, montavimo klaidų ar broko arba naudotos akivaizdžiai netinkamos, brokuotos medžiagos, dalys ar įrenginiai.
  - Draudėjas neleidžia apžiūrėti įvykio vietos, pašalinti įvykio priežasties ar nevykdo paslaugos teikėjų nurodymų.
  - Apdraustame pastate, patalpoje Jūs vykdote statybos, rekonstrukcijos ar remonto darbus.
Atgal