Pereiti į pagrindinį turinį

Klientų atsiliepimų www.ld.lt tvarkymo taisyklės

 • Šios Klientų atsiliepimų www.ld.lt tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ klientų atsiliepimų apie įsigytas paslaugas rinkimo ir jų viešinimo interneto svetainėje www.ld.lt, kurios savininkas ir administratorius yra Akcinė bendrovė „Lietuvos draudimas“, tvarką.
 • Bendrovė – Akcinė bendrovė „Lietuvos draudimas“, juridinio asmens kodas 110051834, registruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre adresu J. Basanavičiaus g. 10, Vilnius.
 • Atsiliepimas – Kliento el. paštu pateikta nuomonė ar rekomendacija apie Bendrovės paslaugas ir aptarnavimą, skelbiami interneto svetainėje www.ld.lt.
 • Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, sutarties pagrindu įsigijęs draudimo paslaugas iš Bendrovės.
 • Atsiliepimai renkami Bendrovės iniciatyva, kreipiantis į Klientus jų nurodytu el. pašto adresu po to, kai Klientai įsigijo paslaugas, tokiu būdu užtikrinant, kad Atsiliepimas yra gaunamas iš asmens, kuris iš tiesų įsigijo Bendrovės paslaugas.
 • Bendrovė skelbia autentiškus, t. y. tik pačių Klientų parengtus ir Bendrovei pasikreipus pateiktus atsiliepimus. Koreguojamas gali būti tik pranešimo ilgis (gali būti pateikiama tik dalis atsiliepimo teksto, trumpinant neperfrazuojame ir nekeičiame pranešimo esmės), akivaizdžios gramatinės ar skyrybos klaidos.
 • Bendrovė skelbia Klientų, pateiktus atsiliepimus, jeigu jie neprieštarauja teisės aktų reikalavimams ar nėra kitaip neetiški:
  - nėra susiję su nelegalia veikla;
  - neminima politiškai jautri veikla;
  - nėra nurodoma asmeninė ar kitokia neskelbtina informacija (pavyzdžiui, el. pašto adresai, telefono numeriai, kredito kortelės informacija ar pan.);
  - Atsiliepimų turinys nėra įžeidžiantis arba nesusijęs su Bendrovės paslaugomis ar prekės ženklu);
  - Atsiliepimuose nėra keiksmažodžių, neapykantos kurstymo, diskriminacijos, grasinimų ir pan.
 • Viešai www.ld.lt skelbiami atsiliepimai tik tų klientų, kurie sudalyvavo interneto apklausoje ir penkiabalėje sistemoje įvertino patirtį su įmone 4-5 balais, kartu su atsiliepimu pateikė patvirtinimą, kad sutinka, jog Bendrovė atsiliepimą paskelbtų viešai, taip pat patvirtinimą, kad susipažino su Bendrovės Privatumo politikoje skelbiamomis Klientų asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, numatančiomis, kad Kliento identifikacijos dėl pateikto atsiliepimo tikslu 3 metus nuo Atsiliepimo pateikimo bus tvarkomi Kliento pateikti duomenys.
 • www.ld.lt viešai rodo tik Atsiliepimą pateikusio Kliento vardą ir patį atsiliepimą. www.ld.lt nerodomi tokie duomenys, kaip pateikusio atsiliepimą Kliento pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ar kita informacija, kurią Bendrovė teisėtais pagrindais tvarko apie savo klientą.
 • Atsiliepimai skelbiami lietuvių kalba; už pateiktus Atsiliepimus Bendrovei nėra apmokama.
 • Bendrovė turi teisę keisti, taisyti ir pildyti Taisykles teisės aktuose nustatyta tvarka. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento.