You are here

Praneškite apie įvykį

Čia galite užregistruoti žalą arba išsikviesti techninę pagalbą bei skubią pagalbą namuose.

Atsižvelgdami į ekstremalią situaciją šalyje bei siekdami saugoti Jūsų sveikatą, suteiksime Jums daugiau galimybių įvykusias žalas sureguliuoti nuotoliniu būdu. Užtikriname, kad mūsų darbuotojai ir toliau dirba išlaikydami tokį patį pasiekiamumą bei veiklos operatyvumą, kaip įprastai.

Bendra taisyklė, jei atsitiko įvykis: nufotografuokite nukentėjusį turtą ar automobilį ir registruokite įvykį internetu (tai pat galite telefonu 1828, arba savitarnoje www.savasld.lt). Visais atvejais vadovaukitės Jūsų žalą registruojančio ar administruojančio darbuotojo suteikta informacija, kaip elgtis konkrečiu atveju.

Svarbu:

  • Jei nukentėjus automobiliui Jūs naudositės Jums priklausančia techninės pagalbos automobilio transportavimo paslauga, nukentėjusio automobilio vairuotojas ir keleiviai nebus pervežami tuo pačiu tralu – pasiūlysime galimybę pasinaudoti taksi paslauga. Norime atkreipti dėmesį, kad užsienyje pagalbos kelyje paslaugos teikiamos su tam tikrais apribojimais, kurie priklauso nuo kiekvienoje šalyje taikomų saugumo priemonių, dėl ko gali keistis paslaugų suteikimo terminai.
  • Jei draudžiamasis įvykis atsitiko Jūsų mobiliam telefonui, prietaisą į remonto įstaigą pristatys kurjeris – taigi Jums nebereikės papildomai rizikuoti, einant iš namų.

Žalos registravimas

Techninė pagalba kelyje / Skubi pagalba namuose