Pereiti į pagrindinį turinį

Kokiais atvejais neteikiama Kasko techninė pagalba?

Techninės pagalbos tarnyba neteiks paslaugų, jeigu:

 • įvykis įvyksta KASKO draudimo taisyklių 21.2, 21.4, 21.5 ir 21.19 punktuose nurodytais atvejais;
 • per įvykį atsiradę gedimai netrukdo tęsti kelionės ir nekelia grėsmės įprastam vairavimui, vairuotojo ir keleivių saugumui ir pačiai transporto
 • priemonei, pvz., įlenktos arba nubrėžtos kėbulo dalys, neveikia valytuvai, kai nėra kritulių, ir pan.;
 • transporto priemonė sulaikyta teisėsaugos institucijų darbuotojų;
 • Apdraustasis negali vairuoti dėl apsvaigimo alkoholiu arba narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis arba neturi teisės vairuoti apdraustos transporto priemonės;
 • Apdraustasis neturi transporto priemonės registracijos dokumentų, užvedimo raktelių;
 • Apdraustasis trukdo techninės pagalbos tarnybos darbuotojui apžiūrėti transporto priemonę ir nustatyti gedimą;
 • transporto priemonė, kuriai reikalinga techninė pagalba, ir transporto priemonė, kuri yra apdrausta transporto priemonių draudimu, nesutampa;
 • transporto priemonė yra skirta ir (arba) naudojama nestandartinei rizikai: keleiviams už atlygį vežti, saugos paslaugoms teikti, skystam kurui ar dujoms arba sprogstamosioms medžiagoms vežti, trumpalaikei nuomai pagal sutartį, sudarytą ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui,
 • išskyrus atvejus, kai ji nuomojama pagal finansinės nuomos arba išperkamosios (veiklos) nuomos sutartį, skubioms siuntoms, maisto ruošimui ir (ar) prekybai;
 • Draudėjas nesutinka, kad jo draudžiamos transporto priemonės duomenys būtų perduoti techninės pagalbos tarnybai.Techninės pagalbos tarnyba nekompensuos jokių Draudėjo patirtų išlaidų, atsiradusių kreipiantis į kitas techninės pagalbos paslaugų teikimo įmones.
Atgal