Pereiti į pagrindinį turinį

Kokiais atvejais techninė pagalba netaikoma?

Techninės pagalbos tarnyba neteiks nemokamų paslaugų, jeigu:

 • jei transporto priemonė yra skirta ir (arba) naudojama keleiviams ar kroviniams pervežti komerciniais tikslais, saugos paslaugoms teikti, skystajam kurui, dujoms arba sprogstamosioms medžiagoms pervežti, transporto priemonės nuomai pagal sutartį, sudarytą ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai ji yra nuomojama pagal finansinės nuomos arba išperkamosios (veiklos) nuomos sutartį.
 • apdraustasis neturi transporto priemonės registracijos dokumentų, užvedimo raktelių;
 • atsitikus įvykiui atsiradę gedimai netrukdo tęsti kelionės ir nekelia grėsmės įprastam vairavimui, vairuotojo ir keleivių saugumui ir pačiai transporto priemonei, pvz., įlenktos arba nubrėžtos kėbulo dalys, neveikia valytuvai nesant kritulių ir pan.;
 • transporto priemonė sulaikyta teisėsaugos institucijų darbuotojų;
 • žala atsirado tuo metu, kai apdraustasis vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo vaistų, narkotinių arba kitų svaiginamųjų medžiagų; arba kai vartojo alkoholį arba kitas svaiginamąsias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo arba vengė neblaivumo arba apsvaigimo patikros. Neblaivumas arba apsvaigimas suprantamas pagal tos šalies, kurioje įvyko įvykis, norminius teisės aktus;
 • jeigu draudžiamasis įvykis įvyko dėl karo veiksmų, masinių neramumų, riaušių (streikų, teroro aktų ir pan.) arba radioaktyvaus spinduliavimo poveikio;
 • apdraustasis trukdo techninės pagalbos tarnybos darbuotojui apžiūrėti transporto priemonę ir nustatyti gedimą;
 • transporto priemonės draudėjas yra atleistas nuo įmokų mokėjimo;
 • techninės pagalbos paslauga jau yra teikiama pagal bet kokią kitą draudimo sutartį;
 • jei įvykis įvyko dėl techniškai netvarkingos transporto priemonės eksploatavimo, kai jį naudoti draudžia kelių eismo taisyklės, arba transporto priemonė dalyvauja bet kurio pobūdžio sportinėse varžybose, sportinėse lenktynėse arba su tuo susijusiuose bandymuose;
 • transporto priemonės gedimas įvyko iki draudimo sutarties įsigaliojimo.
Atgal