Pereiti į pagrindinį turinį

Kokie dokumentai reikalingi gauti draudimo išmokai?

Draudimo išmoka mokama, kai gauti visi reikalingi dokumentai:

  • Prašymas išmokėti draudimo išmoką su draudėjo turimais žalos faktą bei dydį patvirtinančiais dokumentais.
  • Asmens žalos atveju – sutikimas dėl ypatingų asmens duomenų tvarkymo.
  • Kompetentingų valstybės institucijų ir/ar viešųjų paslaugų teikimo įmonių (avarinių tarnybų, policijos, sveikatos priežiūros įstaigų) išduoti įvykį bei jo aplinkybes patvirtinantys dokumentai (įskaitant ir policijos pažymą vagystės ar plėšimo atveju; užpildytą eismo įvykio deklaraciją eismo įvykio atveju).
  • Remonto faktą bei apmokėjimą patvirtinantys dokumentai, jeigu transporto priemonė ar kitas turtas po draudžiamojo įvykio buvo remontuotas.
  • Įsigijimo dokumentai, jeigu turtas po draudžiamojo įvykio buvo naujai įsigytas.
  • Vaistų pirkimą, gydymo ir panašių paslaugų apmokėjimą patvirtinančios sąskaitos.
  • Kiti žalos dydį patvirtinantys dokumentai (nepriklausomų turto vertintojų, medicinos ekspertų išvados, negautų pajamų dydį pagrindžiantys dokumentai ir kt.).
Atgal