Pereiti į pagrindinį turinį

Kam taikoma privalomojo automobilių draudimo apsauga?

Draudimo objektas – transporto priemonę naudojančių valdytojų civilinė atsakomybė dėl žalos padarymo tretiesiems asmenims.

Draudimo suma, patyrus vieną eismo įvykį Lietuvoje, nepaisant to, kiek yra nukentėjusių trečiųjų asmenų, yra:

 • 5 210 000 Eur dėl žalos asmeniui (įskaitant ir neturtinę žalą);
 • 1 050 000 Eur dėl žalos turtui.


Draudžiamasis įvykis – eismo įvykis, kuriam įvykus turi būti išmokėta išmoka. Tai kai dėl kliento (vairuotojo) kaltės nukenčia:

 • kito asmens automobilis arba kita transporto priemonė,
 • nukentėjusio automobilio vairuotojas,
 • nukentėjusiame automobilyje esantis turtas,
 • nukentėjusiame automobilyje esanti papildoma įranga,
 • kliento ir kitame automobilyje važiavę keleiviai,
 • kitas turtas, pvz., kelio atitvaras, šviesoforas ir pan.


Nemokama techninė pagalba Lietuvoje – suteikiama fiziniams klientams, sudarantiems metinę draudimo sutartį, kurių lengvieji M1 ir N1 klasės automobiliai naudojami asmeninėms reikmėms, o jų masė neviršija 3 500 kg. 24 val. per parą, 7 d. per savaitę prireikus teikiamos šios paslaugos:

 • transportavimas po eismo įvykio,
 • ištempimas užklimpus sniege arba purve,
 • avarinis durelių atrakinimas pametus arba užtrenkus raktelius,
 • variklio užvedimas išsikrovus akumuliatoriui,
 • rato pakeitimas,
 • kuro pristatymas,
 • konsultacija telefonu.


Draudžiamieji įvykiai užsienyje – žala, padaryta kitoje žaliosios kortelės sistemos valstybėje, atlyginama atsižvelgiant į tos valstybės teisės aktuose nustatytas draudimo sumas. Jeigu žala padaryta per eismo įvykį, kuris įvyko kitos Europos ekonominės erdvės valstybės arba Šveicarijos Konfederacijos teritorijoje, gali būti mokamos Įstatyme nurodytos draudimo sumos, jeigu šios yra didesnės.

Atgal