You are here

UŽSIENIEČIŲ MEDICININIŲ IŠLAIDŲ IR REPATRIACIJOS DRAUDIMAS

Atvykus iš svečios šalies į Lietuvą ilgesniam laikui, būtina pasirūpinti medicininių išlaidų ir repatriacijos draudimu. Jis gelbės įvykus atsitiktiniam kūno sužalojimui arba ūmiam sveikatos sutrikimui, kai reikalinga būtinoji medicinos pagalba, taip pat lėtinių ligų gydymui, kai gresia pavojus gyvybei.

Šis draudimas apima:

  • Būtinąsias medicinines išlaidas.
  • Parvežimą į nuolatinėje gyvenamojoje šalyje esančią ligoninę tolimesniam gydymui
  • Palaikų transportavimo į nuolatinę gyvenamąją šalį išlaidas.

Kodėl verta draustis?

  • Šis draudimas yra privalomas ilgesniam laikui atvykus į Lietuvą ir norint gauti laikiną leidimą gyventi.
  • Draudimas užtikrina, kad susirgus ar susižalojus, kai gresia pavojus gyvybei ar reikalinga būtina medicininė pagalba, ji bus suteikia visose Lietuvos valstybinėse gydymo įstaigose.
  • Į apsaugą įeina limitas būtinajai odontologinei pagalbai iki 50 Eur.

Apsidrauskite internetu arba skambinkite tel. 1828