You are here

Kaimyninių patalpų gaisro, užpylimo nuostoliai

Patariame pasitarti su mūsų draudimo ekspertais ir įvertinti riziką, kokius nuostolius reikėtų atlyginti nukentėjusiesiems, jei dėl įmonės kaltės kiltų gaisras, ir jis išplistų ar būtų užpiltos Jūsų kaimynystėje esančios patalpos. Nukentėjusieji turėtų teisę pareikšti įmonei pretenziją atlyginti žalą dėl sugadinto turto, dėl sveikatos sutrikdymo, negautų pajamų ir neturtinės žalos. Tai tik keletas rizikų pavyzdžių valdant patalpas.