Pereiti į pagrindinį turinį

Laidavimų draudimas

Laidavimų draudimas
Galite įsigyti laidavimų draudimą statybos ir montavimo darbams
Galite įsigyti laidavimų draudimą prekių tiekimui.
Galite įsigyti laidavimų draudimą paslaugų teikimui.
Gaukite laidavimų draudimo pasiūlymą:
Laidavimų draudimas - aktualios paslaugos

Pasirinkite aktualias apsaugas

Koks tai draudimas ir kam jis aktualus?

Laidavimo draudimas yra paslauga, kurią teikianti draudimo bendrovė įsipareigoja atlyginti Naudos gavėjui (užsakovui) tiesioginius nuostolius, susijusius su Draudėjo (Apdraustojo) prievolių neįvykdymu ar netinkamu įvykdymu pagal Naudos gavėjo (užsakovo) vykdomo konkurso sąlygas arba sutartį.

Naudos gavėjui (užsakovui) laidavimo draudimas yra naudingas tuo, kad užtikrinamas tinkamas Draudėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymas arba atlyginami patirti nuostoliai, o Draudėjui šis draudimas padeda garantuoti kitai sandorio šaliai savo patikimumą.

Statybos / montavimo darbų laidavimai:

 • Pasiūlymo laidavimas
 • Atlikimo laidavimas
 • Avansinio apmokėjimo laidavimas
 • Garantinio laikotarpio laidavimas

Prekių ir paslaugų tiekimo laidavimai:

 • Pasiūlymo laidavimas
 • Atlikimo laidavimas
Laidavimų draudimas

Nuo kokių rizikų galite apsisaugoti?

DRAUDŽIAMASIS ĮVYKIS PAGAL PASIŪLYMO LAIDAVIMĄ:

 • Draudėjas atsiima savo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu konkurso sąlygose.
 • Draudėjas nesutinka su savo pasiūlymo kainos koregavimu, kai to reikalaujama pagal konkurso sąlygas.
 • Draudėjas, laimėjęs konkursą, atsisako ar vengia pasirašyti sutartį su Naudos gavėju pagal konkurso sąlygas, taikomas konkurso dalyviams.
 • Draudėjas, laimėjęs konkursą, atsisako pateikti atlikimo laidavimo draudimo raštą sutarties pagal laimėtą konkursą įvykdymui užtikrinti, jei tokia sąlyga numatyta konkurso sąlygose.
 • Kiti laidavimo rašte numatyti atvejai.

DRAUDŽIAMASIS ĮVYKIS PAGAL ATLIKIMO LAIDAVIMĄ:

 • Draudėjas neteisėtai atsisako vykdyti sutartyje numatytus darbus, teikti paslaugas ir (arba) tiekti prekes.
 • Draudėjas dėl savo kaltės pažeidžia su Naudos gavėju sudarytoje sutartyje nustatytus darbų atlikimo, paslaugų suteikimo ir (arba) prekių tiekimo terminus.
 • Draudėjo pagal su Naudos gavėju sudarytą sutartį atlikti darbai ir (arba) suteiktos paslaugos neatitinka sutartyje nustatytų reikalavimų, o Draudėjas atsisako ištaisyti dėl savo kaltės atsiradusius defektus.
 • Draudėjo pagal su Naudos gavėju sudarytą sutartį patiektos prekės neatitinka sutartyje nustatytų reikalavimų, o Draudėjas atsisako ištaisyti atsiradusius defektus.
 • Kiti laidavimo rašte numatyti atvejai

DRAUDŽIAMASIS ĮVYKIS PAGAL AVANSINIO APMOKĖJIMO LAIDAVIMĄ:

 • Kai Naudos gavėjo projektui vykdyti skirtas avansas panaudojamas ne pagal projekto paskirtį.

DRAUDŽIAMASIS ĮVYKIS PAGAL GARANTINIO LAIKOTARPIO LAIDAVIMĄ:

 • Garantiniu laikotarpiu Draudėjo atsisakymas ištaisyti dėl jo kaltės atsiradusius jo atliktų darbų trūkumus (defektus).

Gaukite laidavimų draudimo pasiūlymą:

Dažniausiai užduodami klausimai (D.U.K.)