Pereiti į pagrindinį turinį

Verslo civilinės atsakomybės draudimai

Verslo civilinės atsakomybės draudimai
Šis draudimas apsaugo įmonės civilinę atsakomybę tretiesiems asmenims, pvz., klientams, kaimynams, praeiviams ar kitiems asmenims.
Gaukite verslo civilinės atsakomybės draudimo pasiūlymą:
Verslas VCA

Nuo kokių rizikų galite apsisaugoti?

Vykdydama veiklą, eksploatuodama patalpas, pastatus ar savo teritoriją, įmonė pagal įstatymus yra atsakinga už padarytą žalą trečiųjų asmenų, pvz., klientų, kaimynų, praeivių, paslaugų užsakovų, turtui, gyvybei ar sveikatai. Tokios žalos dydis yra neprognozuojamas – atsitikus nelaimei gresia išlaidos ir teismams bei advokatams, todėl verta pasirūpinti verslo civilinės atsakomybės draudimu.

Kiekviena įmonė turi savo veiklos specifiką, teikia skirtingas paslaugas, gamina skirtingus produktus, todėl kviečiame individualiai pasitarti su mūsų draudimo ekspertais, kokios yra Jūsų verslo rizikos ir kaip galima sumažinti nuostolius draudžiantis verslo civilinės atsakomybės draudimu.


Atlyginsime tokius nuostolius (priklausomai nuo pasirinkto draudimo varianto):

Veiklos civilinės atsakomybės draudimas

 • Dėl patalpose kilusio ir kitų asmenų turtą apgadinusio gaisro
 • Dėl kaimyninių patalpų užliejimo
 • Dėl trečiųjų asmenų sveikatos sutrikdymo

Produkto civilinės atsakomybės draudimas

 • Dėl produktų padarytos žalos (pvz., apsinuodijimo)
 • Dėl paslaugos padarytos žalos (pvz., dėl blogai pritvirtinto rato išvažiavus iš serviso kliento automobilis tapo nevaldomas ir atsitrenkė į stulpą)

Civilinės atsakomybės už žalą, padarytą patikėtam turtui, draudimas

 • Dėl trečiųjų asmenų turto, kuris yra išsinuomotas, remontuojamas, saugomas ar kitaip patikėtas Draudėjui, sugadinimo ar sunaikinimo

Civilinės atsakomybės už žalą, padarytą atliekant statybos darbus, draudimas

 • Dėl žalos, padarytos atliekant statybos ar remonto darbus

Civilinės atsakomybės už žalą, padarytą dėl aplinkos užteršimo, draudimas

 • Dėl nuostolių, patirtų prireikus atlikti valymą dėl staigaus ir netikėto oro, vandens ar žemės užteršimo
 • Dėl žalos trečiųjų asmenų sveikatai, gyvybei ar turtui, atsiradusiai dėl staigaus ir netikėto oro, vandens ar žemės užteršimo
Kodėl verta?

Kodėl verta rinktis šį draudimą „Lietuvos draudime“?

 • Jei įmonė apsidraudusi civilinės atsakomybės draudimu, kilusiais rūpesčiais pasirūpiname mes.
 • Profesionalūs teisininkai padeda atsakyti į pretenziją, išnagrinėti jos pagrįstumą. Jeigu įmonė gautų pretenziją dėl žalos, mūsų teisininkai įvertintų pretenzijos pagrįstumą:
  • jei pretenzija būtų pagrįsta, nukentėjusiesiems išmokėtumėme išmoką (neviršijančią draudimo sumos);
  • jei pretenzija būtų nepagrįsta, t. y. nekiltų civilinė atsakomybė, nukentėjusiesiems argumentuotume, kodėl įmonė neprivalo mokėti.
 • Įmonei neturint teisininkų ir gavus pretenziją, tenka samdyti advokatus, teisininkus, kad įsitikintų pretenzijos pagrįstumu. Advokato paslaugos gali kainuoti apie 100-200 Eur už valandą.
 • Kilus civilinei atsakomybei, draudimas apsaugo nuo neprognozuotų išlaidų ir išsaugo verslą. Įmonė, kuri neturi šio draudimo, patiria nenumatytų, neplanuotų didelių išlaidų advokatams, gaištamas savininko laikas, jis turi atlyginti žalą iš savo lėšų.
 • Įmonėje laisvų pinigų dažniausiai nėra, todėl didesnės pretenzijos gali visiškai sustabdyti verslą. Jei nukentėjusysis paduoda į teismą, galimas net įmonės turto areštas.
 • Draudimas apsaugo nuo nesąžiningų trečiųjų asmenų, kurių pretenzijos įmonei yra nepagrįstos.

Gaukite verslo civilinės atsakomybės draudimo pasiūlymą: