Pereiti į pagrindinį turinį

Privalomojo automobilio draudimo techninės pagalbos paslaugų sąlygos

AB „Lietuvos draudimas“ techninės pagalbos paslaugos yra teikiamos 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę Lietuvos teritorijoje. Techninės pagalbos paslauga teikiama, jei transporto priemonė apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir tenkinamos visos šios sąlygos:

 •  transporto priemonės bendroji masė neviršija 3 500 kg ir ji registruota kaip M1 arba N1 klasės automobilis;
 •  draudėjas yra fizinis asmuo;
 •  transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo metinė sutartis galioja.

Techninės pagalbos tarnybos teikiamos nemokamos paslaugos atsitikus įvykiui:

PASLAUGŲ SĄLYGOSLIMITAI

KONSULTACIJA TELEFONU

Profesionali konsultacija telefonu, sugedus transporto priemonei arba patekus į eismo įvykį.

Neribojamas
skambučių skaičius.

PAGALBA KELYJE

• Variklio užvedimas – paslauga teikiama išsikrovus automobilio akumuliatoriui.


• Rato keitimas – prakiurus padangai techninės pagalbos tarnyba pakeičia automobilio ratą, turint atsarginį ratą.


• Degalų pristatymas – pasibaigus automobilio degalams techninės pagalbos tarnyba pristato 10 l benzino arba dyzelino. Už atvežtus degalus vairuotojui reikia apmokėti pagal pateiktą sąskaitą ir degalinės kvitą.


• Avarinis durelių atrakinimas pametus arba užtrenkus užvedimo raktelius – techninės pagalbos tarnyba avariniu būdu atrakina automobilio dureles, pristato atsarginius automobilio užvedimo raktelius. Avarinio durelių atrakinimo paslauga neteikiama sugedus arba užšalus spynelei (durų, bagažinės, užvedimo) arba durelėms. Už naujų automobilio užvedimo raktelių gamybą, programavimą vairuotojas apmoka pagal pateiktą sąskaitą.


• Pagalba užklimpus sniege arba purve – teikiama automobilių kelio (kaip apibrėžta Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme) ribose ir transporto priemonei esant ne toliau kaip 5 metrai nuo automobilių kelio ribos.

Kiekviena pagalbos kelyje paslauga teikiama du kartus per kalendorinį mėnesį, bet ne dažniau kaip vieną kartą per septynias dienas.

AUTOMOBILIO TRANSPORTAVIMAS

• Po eismo įvykio – kai automobilis nėra tinkamas kelionei tęsti, jis transportuojamas iki artimiausio autoserviso arba iki vairuotojo nurodytos vietos. Norint pasinaudoti paslauga, klientas privalo užpildyti eismo įvykio deklaraciją (tais atvejais, kai pagal Kelių eismo taisykles policijos kviesti nereikalaujama).


• Sumaišius degalus – automobilis transportuojamas iki artimiausio autoserviso, kad būtų išvalyta kuro sistema. Už serviso paslaugas (kuro sistemos išvalymą) vairuotojas apmoka pagal pateiktą sąskaitą.


• Sutrikus vairuotojo sveikatai – kai dėl vairuotojo sveikatos sutrikimo jis pats arba keleiviai išsikvietė greitąją medicininę pagalbą, automobilis transportuojamas iki artimiausio autoserviso arba iki vairuotojo nurodytos vietos. Transportavimo paslauga po gedimo ar kitais atvejais teikiama su specialia 25 proc. nuolaida. Kainoraštis skelbiamas techninės pagalbos tarnybos svetainėje (http://www.euroasista.lt/kainorasciai). Transportuojamos nevažiuojančios transporto priemonės užvedimo raktelius ir dokumentus draudėjas privalo perduoti techninės pagalbos tarnybos darbuotojui, kuris atsako už saugumą vykdant transportavimo paslaugą.

Apdraustasis turi teisę pasinaudoti
transportavimo paslauga vieną kartą dėl vieno įvykio. Įvykių skaičius neribojamas.

TAKSI IŠ EISMO ĮVYKIO VIETOS

Paslauga teikiama, jeigu po eismo įvykio transporto priemone sava eiga negalima tęsti kelionės, ji transportuojama į apdraustojo nurodytą vietą ir jeigu apdraustasis arba keleiviai netelpa į autovežio kabiną. Apdraustajam ir jį lydintiems asmenims suteikiama taksi paslauga iš eismo įvykio vietos iki apdraustojo namų arba nurodytos vietos. Norint užsisakyti taksi paslaugą reikia kreiptis į techninės pagalbos tarnybą. Paslauga teikiama tik techninės pagalbos tarnybai transportavus automobilį.

Iki 50 eurų.
Viršijus nustatytą
limitą apdraustasis
moka pagal taksi
įmonės įkainius.

Kai sudaryta grupinė sutartis, techninė pagalba galioja tik sudarant šią sutartį įtrauktoms transporto priemonėms. Už kelyje šalinant nevažiuojančios transporto priemonės gedimą panaudotas medžiagas ir (arba) detales sumoka draudėjas. Techninės pagalbos tarnyba neteiks nemokamų paslaugų, jeigu:

 • jei transporto priemonė yra skirta ir (arba) naudojama keleiviams ar kroviniams pervežti komerciniais tikslais, saugos paslaugoms teikti, skystajam kurui, dujoms arba sprogstamosioms medžiagoms pervežti, transporto priemonės nuomai pagal sutartį, sudarytą ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai ji yra nuomojama pagal finansinės nuomos arba išperkamosios (veiklos) nuomos sutartį;
 • apdraustasis neturi transporto priemonės registracijos dokumentų, užvedimo raktelių;
 • atsitikus įvykiui atsiradę gedimai netrukdo tęsti kelionės ir nekelia grėsmės įprastam vairavimui, vairuotojo ir keleivių saugumui ir pačiai transporto priemonei, pvz., įlenktos arba nubrėžtos kėbulo dalys, neveikia valytuvai nesant kritulių ir pan.;
 • transporto priemonė sulaikyta teisėsaugos institucijų darbuotojų;
 • žala atsirado tuo metu, kai apdraustasis vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo vaistų, narkotinių arba kitų svaiginamųjų medžiagų; arba kai vartojo alkoholį arba kitas svaiginamąsias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo arba vengė neblaivumo arba apsvaigimo patikros. Neblaivumas arba apsvaigimas suprantamas pagal tos šalies, kurioje įvyko įvykis, norminius teisės aktus;
 • jeigu draudžiamasis įvykis įvyko dėl karo veiksmų, masinių neramumų, riaušių (streikų, teroro aktų ir pan.) arba radioaktyvaus spinduliavimo poveikio;
 • apdraustasis trukdo techninės pagalbos tarnybos darbuotojui apžiūrėti transporto priemonę ir nustatyti gedimą;
 • transporto priemonės draudėjas yra atleistas nuo įmokų mokėjimo;
 • techninės pagalbos paslauga jau yra teikiama pagal bet kokią kitą draudimo sutartį;
 • jei įvykis įvyko dėl techniškai netvarkingos transporto priemonės eksploatavimo, kai jį naudoti draudžia kelių eismo taisyklės, arba transporto priemonė dalyvauja bet kurio pobūdžio sportinėse varžybose, sportinėse lenktynėse arba su tuo susijusiuose bandymuose;
 • transporto priemonės gedimas įvyko iki draudimo sutarties įsigaliojimo.

Draudėjas sutinka, kad duomenys apie jo apdraustą transporto priemonę būtų perduoti techninės pagalbos tarnybai.

Daugiau informacijos Techninės pagalbos sąlygose.

Atgal