Pereiti į pagrindinį turinį

Ką daryti jei nesutinki su draudimo išmoka?

Skundų teikimo tvarka

Jei atsitiko taip, kad mes neišpildėme Jūsų lūkesčių, labai apgailestaujame. Visada esame atviri grįžtamajam ryšiui, nes mums tai suteikia galimybes tobulėti.

Toliau pateikiame informaciją, kaip galite mums pateikti savo skundą.

Skundą galite pateikti:

Jei skundą teikiate raštu, nurodykite:

  • savo vardą ir pavardę (jei tai įmonė – įmonės pavadinimą ir kodą), jei skundą teikia atstovas – atstovo vardą, pavardę ir atstovavimo pagrindą,
  • adresą, kuriuo norite gauti atsakymą (korespondencijos adresą, el. pašto adresą arba fakso numerį),
  • savo telefono numerį ir el. pašto adresą,
  • kam adresuojamas skundas, t. y. mūsų duomenis (akcinė bendrovė „Lietuvos draudimas“, kodas 110051834, buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 10, LT-01118 Vilnius),
  • skundo teikimo datą ir vietą,
  • jeigu žinote, draudimo sutarties (draudimo liudijimo) numerį, žalos numerį arba kitą tikslią informaciją, nurodančią dėl kokio įvykio kreipiamasi,
  • skundo esmę, t. y. informaciją apie tai, kokios konkrečios pareiškėjo teisės ir (arba) teisėti interesai, susiję su mūsų teikiamomis draudimo paslaugomis, ir kaip buvo pažeisti,
  • motyvuotus, tikslius ir aiškius Jūsų reikalavimus mums,
  • pridedamų dokumentų sąrašą (prie skundo turi būti pridėtos su skundu susijusių dokumentų kopijos).

Daugiau informacijos apie skundo pateikimą AB „Lietuvos draudimas“ rasite šioje „Skundų nagrinėjimo ir atsakymų pareiškėjams teikimo tvarkoje“.
Jeigu mūsų atsakymas į skundą Jūsų kaip vartotojo netenkina ir manote, kad Jūsų teisės ir (arba) teisėti interesai buvo pažeisti, Jūs galite per vienerius metus raštu arba elektroniniu būdu kreiptis į finansų rinkos dalyvių priežiūros instituciją – Lietuvos banką (Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, tel. +370 800 50 500; www.lb.lt).

Informaciją apie vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo „Lietuvos banke“ tvarką rasite čia.
Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklės.

Atgal