Pereiti į pagrindinį turinį

Kam teikiama Kasko techninė pagalba?

Techninės pagalbos paslaugos teikiamos, kai tenkinamos visos šios sąlygos:

1) apdraustos transporto priemonės bendroji masė neviršija 3500 kg,

2) ji registruota kaip M1 arba N1 kategorijos automobilis,

3) techninės pagalbos paslaugų teikimas nurodytas draudimo liudijime (polise).

Draudėjams, apdraudusiems šių kategorijų transporto priemones, įvykiui įvykus užsienyje teikiamos tik transportavimo iki artimiausio autoserviso ir (arba) pagalbos kelyje paslaugos, nepriklausomai nuo galiojančio paslaugų paketo:

-  M1 kategorijos transporto priemonė, kurioje yra daugiau kaip 6 sėdimosios keleivių vietos ir 1 sėdimoji vairuotojo vieta;  
-  N1 kategorijos transporto priemonė, kurios bendroji masė viršija 2500 kg ir (ar) aukštis yra didesnis negu 2,9 m;  
- M1-SA kategorijos transporto priemonė (gyvenamasis automobilis – specialiosios paskirties transporto priemonė), kurioje įrengta gyvenamoji patalpa su sėdimosiomis vietomis, stalu, miegamosiomis vietomis, virtuvės ir maisto laikymo įranga;  
- N1 kategorijos transporto priemonė automobilvežis, specialiai suprojektuota vienam ar keliems automobiliams transportuoti.

Techninės pagalbos paslaugos teikiamos tik tais atvejais, kai įvykis įvyksta draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir teritorijoje, kuri nustatyta draudimo sutartyje.

Taikomi techninės pagalbos paslaugų limitai:

 • Lietuvoje taikomi atskiri techninės pagalbos paslaugų limitai kiekvienai paslaugai (žr. toliau pateiktą lentelę),
 • užsienyje taikomas bendras vieno įvykio limitas – 2500 eurų. Taikomi atskiri limitai kiekvienai pasirinktai paslaugai (žr. toliau pateiktą lentelę). Užsienyje techninės pagalbos paslaugos teikiamos ne daugiau kaip dėl 2 įvykių per sutarties galiojimo laikotarpį.
   
PASLAUGŲ SĄLYGOS IR LIMITAII PAKETAS  
(KASKO  
KLIENTAMS
II PAKETAS  
(KASKO + TPVCAPD  
KLIENTAMS)

KONSULTACIJA TELEFONU

Specialistų konsultacija telefonu įvykus įvykiui.

++

PAGALBA KELYJE

 • Variklio užvedimas. Paslauga teikiama išsikrovus automobilio akumuliatoriui.
 • Rato keitimas. Prakiurus padangai techninės pagalbos tarnyba pakeičia automobilio ratą, jei klientas turi atsarginį. Jeigu atsarginio rato nėra, automobilis transportuojamas į autoservisą.
 • Degalų pristatymas. Pasibaigus automobilio degalams techninės pagalbos tarnyba pristato 10 l benzino arba dyzelino. Už atvežtus degalus vairuotojui reikia sumokėti pagal pateiktą sąskaitą ir degalinės kvitą.
 • Avarinis durelių atrakinimas pametus arba užtrenkus užvedimo raktelius. Techninės pagalbos tarnyba avariniu būdu atrakina automobilio dureles, pristato atsarginius automobilio užvedimo raktelius arba nugabena automobilį į autoservisą. Avarinio durelių atrakinimo paslauga neteikiama sugedus arba užšalus spynelei (durų, bagažinės, užvedimo) arba durelėms. Už naujų automobilio užvedimo raktelių gamybą, programavimą vairuotojas sumoka pagal pateiktą sąskaitą.
 • Pagalba įklimpus sniege arba purve. Teikiama automobilių keliuose (kaip apibrėžta Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme) ir transporto priemonei esant ne toliau kaip 5 metrai nuo automobilių kelio ribos.
+  
Kiekviena pagalbos
kelyje paslauga teikiama du kartus per
kalendorinį mėnesį,
bet ne dažniau kaip
vieną kartą per
septynias dienas.
+  
Kiekviena pagalbos
kelyje paslauga teikiama du kartus per kalendorinį mėnesį,
bet ne dažniau kaip
vieną kartą per
septynias dienas.

TRANSPORTAVIMAS

Transportavimo paslauga teikiama, jeigu po įvykio techninės pagalbos tarnybai nepavyksta vietoje pašalinti gedimo arba jei pagal KET automobiliu nesaugu važiuoti. Automobilis nugabenamas iki artimiausio autoserviso arba iki vairuotojo nurodytos vietos.

Atkreipkite dėmesį:

 • Lietuvoje transportavimo paslauga teikiama tik po vieną kartą dėl vieno įvykio.
 • Užsienyje taikomas bendras 1500 eurų transportavimo paslaugų limitas vienam įvykiui. Dėl vieno įvykio gali būti teikiamos ne daugiau nei dvi transportavimo paslaugos užsienyje (nugabenimas iki artimiausio autoserviso arba iki vairuotojo nurodytos vietos) ir viena transportavimo į Lietuvą paslauga. Viršijus limitą paslauga teikiama tik klientui sutikus sumokėti paslaugos kainos skirtumą.
 • Automobilio transportavimas sumaišius degalus – automobilis transportuojamas iki artimiausio autoserviso, kad būtų išvalyta degalų sistema. Už serviso paslaugas (degalų sistemos išvalymą) vairuotojas sumoka pagal pateiktą sąskaitą.
 • Automobilio transportavimas sutrikus vairuotojo sveikatai – kai dėl vairuotojo sveikatos sutrikimo jis pats arba keleiviai iškvietė greitąją medicinos pagalbą, automobilis transportuojamas iki artimiausios automobilio saugojimo aikštelės arba iki vairuotojo nurodytos vietos.
 • Išsikrovusio elektromobilio transportavimas – elektromobilis transportuojamas iki vairuotojo nurodytos vietos, bet ne daugiau kaip 50 km, arba iki artimiausios veikiančios įkrovimo stotelės. Paslauga teikiama vieną kartą per metus.
 • Transportuojamos nevažiuojančios transporto priemonės užvedimo raktelius ir dokumentus Draudėjas privalo perduoti techninės pagalbos tarnybos darbuotojui, kuris atsako už saugumą teikiant transportavimo paslaugą.
 • Transporto priemonės, kurių bendroji masė didesnė nei 2,5 t, transportuojamos be krovinio, išskyrus atvejus, kai atvykusios techninės pagalbos tarnybos darbuotojas neprieštarauja, kad būtų transportuojama su kroviniu.
 • Transporto priemonių priekabos transportuojamos už papildomą mokestį.
 • Po įvykio užsienyje teikiama automobilio transportavimo į Lietuvą paslauga, jei autoserviso arba techninės pagalbos mechanikai nustato, kad automobilio remontas užsienyje yra ekonomiškai netikslingas (remonto išlaidos būtų didesnės nei transportavimo išlaidos arba didesnės nei 500 eurų). Automobilis nuvežamas į kliento nurodytą vietą Lietuvoje per 20 dienų nuo kliento kreipimosi į techninės pagalbos tarnybą. Jei kreipiamasi į kitus techninės pagalbos teikėjus, išlaidos nekompensuojamos.
 • Automobilio transportavimo į Lietuvą paslauga dėl techninio gedimo užsienyje teikiama dėl įvykių, kurie atsitiko praėjus ne mažiau kaip 7 dienoms nuo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos. Šis apribojimas netaikomas atnaujintoms sutartims. Atnaujinta sutartis – draudimo sutartis, kuri įsigalioja kitą dieną po ankstesnės sutarties, sudarytos su AB „Lietuvos draudimas“, pasibaigimo dienos. Sutartis laikoma atnaujinta tik tuo atveju, jeigu apdrausta ta pati transporto priemonė, kaip ir pasibaigusioje sutartyje ir sutartis sudaryta tų pačių Taisyklių sąlygomis.
+  
Lietuvoje:  
neribojamas nei  
kilometrų skaičius,  
nei pinigų suma  
Užsienyje:  
iki 1500 eurų vienam  
įvykiui ir iki 2 įvykių  
per metus
+  
Lietuvoje:  
neribojamas nei  
kilometrų skaičius,  
nei pinigų suma  
Užsienyje:  
iki 1500 eurų vienam  
įvykiui ir iki 2 įvykių  
per metus

PAKAITINIS AUTOMOBILIS  

Pakaitinis automobilis suteikiamas, jeigu:

 • autoservise šalinami per draudžiamąjį įvykį atsiradę transporto priemonės apgadinimai;
 • techninės pagalbos tarnybai suteikus transportavimo paslaugą, autoservise šalinami transporto priemonės techniniai gedimai;
 • transporto priemonė per įvykį sugadinta nepataisomai;
 • transporto priemonė pavogta.

Pakaitinis automobilis nesuteikiamas, jeigu:

 • Draudėjas pasirinko kelionės pratęsimą, taksi remonto laikotarpiu arba nakvynės paslaugą. Ši sąlyga netaikoma įvykiui įvykus užsienyje;
 • po transporto priemonės techninio gedimo nebuvo suteikta Draudiko techninės pagalbos tarnybos transportavimo paslauga arba ją suteikė kita techninės pagalbos paslaugas teikianti įmonė;
 • nuostoliai dėl apdraustos transporto priemonės sugadinimo atlyginami pagal kitos draudimo bendrovės draudimo sutartį.

Pakaitinio automobilio suteikimo sąlygos Lietuvoje:

 • Jei dėl sugadinimų transporto priemonė gali dalyvauti eisme nepažeidžiant Kelių eismo taisyklių ir autoservisas raštu patvirtina, kad transporto priemonės negalima suremontuoti per vieną darbo dieną, pakaitinis automobilis pristatomas per 12 valandų į kliento pasirinktą vietą Lietuvoje nuo tada, kai autoservisas turi remontui reikalingas detales ir priima transporto priemonę remontui.
 • Jei dėl sugadinimų transporto priemonė negali dalyvauti eisme nepažeidžiant Kelių eismo taisyklių ir autoservisas raštu patvirtina, kad transporto priemonės negalima suremontuoti per vieną darbo dieną, pakaitinis automobilis pristatomas per 12 valandų į kliento pasirinktą vietą Lietuvoje.
 • Jeigu transporto priemonė sunaikinta ir nebuvo pasinaudota transportavimo paslauga, būtinas autoserviso arba Draudiko eksperto automobilio vertinimas. Pakaitinis automobilis pristatomas per 12 valandų į kliento pasirinktą vietą Lietuvoje.
 • Po transporto priemonės techninio gedimo pakaitinis automobilis suteikiamas, jei buvo suteikta Draudiko Techninės pagalbos tarnybos transportavimo paslauga.
 • Lietuvoje pakaitinis automobilis suteikiamas visam remonto laikotarpiui, kai automobilis tvarkomas AB „Lietuvos draudimas“ rekomenduojamame servise. Kitu atveju ir jeigu automobilis sugadintas nepataisomai arba pavogtas, pakaitinis automobilis suteikiamas ne ilgiau kaip 14 dienų, neatsižvelgiant į įvykių, dėl kurių automobilis remontuojamas autoservise, skaičių.
 • Tais atvejais, kai pakaitinis automobilis suteikiamas ilgesniam nei 14 dienų laikotarpiui, už pakaitinio automobilio paslaugą Draudėjo vardu gali būti išrašyta faktiškai suteiktų paslaugų sąskaita faktūra, kurią visiškai apmoka Draudikas.
 • Pakaitinis automobilis suteikiamas sumokėjus depozitą grynaisiais pinigais arba rezervavus depozito sumą pateiktoje banko mokėjimo kortelėje (pinigai grąžinami įvykdžius pakaitinio automobilio pristatymo sąlygas). Depozito ir išskaitos dydžiai skelbiami interneto adresu www.ld.lt/mokesciai-ir-imokos.
 • Suteikiant pakaitinį automobilį atsižvelgiama į apdrausto automobilio klasę, tačiau klientui suteikiamas M1 kategorijos ir ne aukštesnės nei vidutinės klasės pakaitinis automobilis. Jis nebūtinai bus su tokia pačia įranga (pvz., pavarų dėže, degalų sistema, neįgaliesiems skirta įranga ir pan.) kaip apdraustas automobilis.
 • Lietuvoje pakaitinis automobilis grąžinamas į kliento pasirinktą vietą arba į AB „Lietuvos draudimas“ rekomenduojamą servisą. Pakaitinis automobilis grąžinamas su tokiu degalų kiekiu bake, koks buvo paimant automobilį. Už degalus ir papildomą nuomos laikotarpį moka Apdraustasis.
 • Kitos pakaitinio automobilio naudojimo sąlygos nurodomos pakaitinio automobilio nuomos sutartyje.

Pakaitinio automobilio suteikimo sąlygos užsienyje:

 • Visais atvejais užsienyje pakaitinis automobilis suteikiamas ne ilgiau kaip 14 dienų, neatsižvelgiant į įvykių, dėl kurių automobilis remontuojamas autoservise, skaičių, jei autoservisas raštu patvirtina, kad transporto priemonės negalima suremontuoti per vieną darbo dieną.
 • Užsienyje pakaitinį automobilį Draudėjas paima pats iš nurodytų nuomos punktų. Pakaitinį automobilį gali atsiimti tik Draudėjas arba jo įgaliotas asmuo. Draudėjas turi teisę pasinaudoti Taksi paslauga vykdamas iki nuomos punkto ar iš jo. Taksi paslaugos limitai taikomi pagal 5 punkto TAKSI REMONTO LAIKOTARPIU sąlygas.
 • Jeigu transporto priemonė sunaikinta ir nebuvo pasinaudota transportavimo paslauga, būtinas autoserviso arba Draudiko eksperto atliekamas automobilio vertinimas.
 • Po transporto priemonės techninio gedimo pakaitinis automobilis suteikiamas, jei buvo suteikta Techninės pagalbos tarnybos vykdoma transportavimo paslauga.
 • Pakaitinis automobilis suteikiamas pateikus kredito kortelę arba palikus depozitą grynaisiais pinigais (pinigai grąžinami įvykdžius pakaitinio automobilio pristatymo sąlygas). Depozito ir išskaitos užsienyje depozito dydis priklauso nuo vietos paslaugos teikėjo taikomų sąlygų.
 • Užsienyje pakaitinį automobilį grąžinant ne į tą, iš kurios buvo paimtas, vietą taikomas papildomas mokestis, kuris priklauso nuo vietos paslaugos teikėjo taikomų sąlygų.
 • Pakaitinio automobilio paslaugos įskaičiuojamos į užsienyje taikomą bendrą 2500 eurų limitą vienam įvykiui visoms paslaugoms. Kai yra aiški pakaitinio automobilio suteikimo trukmė, techninės pagalbos tarnyba klientą informuoja, kokia suma sumažėjo bendras limitas.
 • Kitos pakaitinio automobilio naudojimo sąlygos nurodomos pakaitinio automobilio nuomos sutartyje.

Lietuvoje:


visam remonto  
laikotarpiui, kai  
automobilis tvarkomas  
AB „Lietuvos  
draudimas“  
rekomenduojamame  
servise. Jeigu automobilis  
sugadintas  
nepataisomai  
arba pavogtas,  
taip pat visais atvejais užsienyje –  
iki 14 dienų

Lietuvoje:


visam remonto  
laikotarpiui, kai  
automobilis  
tvarkomas  
AB „Lietuvos  
draudimas“  
ekomenduojamame  
servise. Jeigu automobilis  
sugadintas  
nepataisomai  
arba pavogtas,  
taip pat visais atvejais užsienyje –  
iki 14 dienų

TAKSI REMONTO LAIKOTARPIU

Taksi remonto laikotarpiu paslauga teikiama, jeigu Draudėjas pageidauja vietoje pakaitinio automobilio naudotis taksi paslaugomis, kol atliekamas apdrausto automobilio  
remontas.

Norint užsisakyti taksi paslaugą reikia kreiptis į techninės pagalbos tarnybą.

Paslauga neteikiama, jeigu Draudėjas pasirinko kelionės pratęsimą, pakaitinį automobilį arba nakvynės paslaugą.

Ši sąlyga netaikoma įvykus įvykiui užsienyje.

Iki 200 eurųIki 300 eurų

NAKVYNĖ VIEŠBUTYJE

Nakvynė viešbutyje suteikiama, jeigu nevažiuojančios transporto priemonės negalima suremontuoti tą pačią dieną arba autoservisas uždarytas.

Nakvynę organizuoja ir apmoka techninės pagalbos tarnyba.

Paslauga neteikiama, jeigu Draudėjas pasirinko kelionės pratęsimą, pakaitinį automobilį arba taksi paslaugą.

Ši sąlyga netaikoma įvykus įvykiui užsienyje.

Dėmesio! Paslauga teikiama tik techninės pagalbos tarnybai transportavus automobilį.

Iki 300 eurų ir iki 150 eurų per parąIki 600 eurų ir iki 150 eurų per parą

KELIONĖS PRATĘSIMAS

Kelionės pratęsimo paslauga teikiama, jeigu apdrausto automobilio neįmanoma suremontuoti per vieną darbo dieną ir autoserviso atstovas pateikia raštišką atliktos patikros ir nustatytų gedimų patvirtinimą.

Kelionės pratęsimą organizuoja ir apmoka techninės pagalbos tarnyba.

Apmokama vairuotojo ir keleivių kelionė į nuolatinę  
gyvenamąją vietą Lietuvoje arba kelionės pratęsimo išlaidos iki planuotos kelionės vietos traukiniu (ekonomine klase), autobusu arba kitu transportu.

Paslauga neteikiama, jeigu Draudėjas pasirinko nakvynę viešbutyje, pakaitinį automobilį arba taksi paslaugą. Ši sąlyga netaikoma įvykus įvykiui užsienyje.

Dėmesio! Paslauga teikiama tik techninės pagalbos tarnybai transportavus automobilį.

Iki 300 eurųIki 600 eurų

TAKSI IŠ ĮVYKIO VIETOS

Taksi iš įvykio vietos paslauga teikiama, jeigu transporto priemonės gedimo kelyje pašalinti nepavyksta ir (arba) ja sava eiga negalima tęsti kelionės, ji transportuojama į Apdraustojo nurodytą vietą ir jeigu Apdraustasis arba keleiviai netelpa į automobilvežio kabiną.

Apdraustajam ir jį lydintiems asmenims suteikiama taksi paslauga iš įvykio vietos iki Apdraustojo namų arba nurodytos vietos. Norint užsisakyti taksi paslaugą reikia kreiptis į techninės pagalbos tarnybą.

Dėmesio! Viršijus nustatytą limitą Apdraustasis moka pagal taksi įmonės įkainius. Paslauga teikiama tik techninės pagalbos tarnybai transportavus automobilį.

Iki 100 eurųIki 150 eurų

AUTOMOBILIO SAUGOJIMAS  

Automobilio saugojimo paslauga uždaroje stovėjimo aikštelėje teikiama, jeigu:

 • įvykis įvyko ne darbo metu ir reikia laukti, kol autoservisas pradės dirbti;
 • laukiama, kol autoservisas galės pradėti remontuoti;
 • per įvykį automobilis buvo sugadintas nepataisomai;
 • buvo suteikta automobilio transportavimo paslauga sutrikus vairuotojo sveikatai.

Dėmesio! Paslauga teikiama tik techninės pagalbos tarnybai transportavus automobilį.

Iki 14 dienų

Techninės pagalbos paslaugos teikiamos draudimo liudijime nurodytoje teritorijoje. Jei galiojimo teritorija įvardijama kaip „Europa, išskyrusRusiją ir Baltarusiją“, draudimo apsauga galioja šių šalių teritorijose: Airijos, Albanijos, Andoros, Austrijos, Belgijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Bulgarijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Gibraltaro, Graikijos, Islandijos, Ispanijos (išskyrus Kanarų ir Balearų salas), Italijos (išskyrus Sicilijos ir Sardinijos salas), Jungtinės Karalystės, Juodkalnijos, Kosovo, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Lichtenšteino, Lietuvos, Liuksemburgo, Šiaurės Makedonijos, Moldovos, Monako, Nyderlandų, Norvegijos, Portugalijos (išskyrus Azorų salas ir Madeirą), Prancūzijos (išskyrus Korsiką), Rumunijos, San Marino, Serbijos, Slovakijos, Slovėnijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos, Turkijos (tik europinėje dalyje), Ukrainos, Vatikano, Vengrijos, Vokietijos.

Atgal