Pereiti į pagrindinį turinį

Įmonėje yra didelė darbuotojų kaita. Ar kiekvieną kartą turiu informuoti draudiką apie įdarbinamus ir atleidžiamus asmenis?

Informuoti apie apdraustųjų skaičiaus pasikeitimą būtina tik kai skaičius pakinta daugiau nei 10 % nuo pradinio skaičiaus. Taip pat gali būti atskirai susitarta apdraustųjų skaičiaus pasikeitimus fiksuoti pasibaigus sutarčiai.

Atgal