Pereiti į pagrindinį turinį

DOVANA draudžiantiems automobilį

Akcija

Dabar draudžiantis privalomuoju draudimu metams, Jums nemokamai suteikiamas asmens civilinės atsakomybės draudimas iki 1500 Eur, kuris galioja visą sutarties laikotarpį, visiems šeimos nariams, važiuojant dviračiu.

Akcija galioja nuo 2023 04 01 iki 2023 05 31.

 

Akcijos sąlygos

1. Akcijos pavadinimas „Draudimas galios ir šeimai važiuojant dviračiu“ (toliau – Akcija).

2. Akcijos pasiūlymas – draudžiantis  AB "„Lietuvos draudimas“ privalomuoju vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu, nemokamai metams suteikiamas asmens civilinės atsakomybės draudimas važiuojant dviračiu.

3. Akcijos galiojimo laikotarpis nuo 2023 04 01 iki 2023 05 31 imtinai.

4. Akcijoje dalyvauja AB „Lietuvos draudimas“ klientai – fiziniai asmenys – (toliau Draudėjai) sumokėję privalomojo civilinės atsakomybės draudimo įmoką ar jos dalį ir kai metinio draudimo liudijimo apsauga įsigalioja nuo 2023 04 01 iki 2023 05 31 imtinai, draudimo sutarties sudarymo data nuo 2023 02 20, transporto priemonės  bendroji masė iki 3 500 kg, klasė M1 arba N1.

5. Visa informacija apie Akciją paskelbta „Lietuvos draudimo“ interneto tinklalapyje www.ld.lt/privalomasis-draudimas.

6. Asmens civilinės atsakomybės draudimo šeimai sąlygos

6.1. Draudžiamasis įvykis – trečiųjų asmenų sveikatai arba turtui padaryti nuostoliai, kuriuos sukėlė Draudėjas arba jo šeimos nariai važiuodami dviračiu (draudimo apsauga taip pat galioja elektriniams dviračiams, kurių didžiausias projektinis greitis neviršija 25 km/val.).

6.2. Draudimo apsaugos galiojimas

  • Draudėjui ir jo šeimos nariams (sutuoktinis arba kartu gyvenantys bendro ūkio siejami: nesusituokę asmenys; vaikai (įvaikiai).
  • Draudimo apsauga galioja Lietuvos Respublikos teritorijoje.
  • Asmens civilinės atsakomybės draudimo apsauga šeimai įsigalioja po 7 d. nuo privalomojo draudimo įsigaliojimo ir galioja iki privalomojo draudimo sutarties galiojimo pabaigos arba iki privalomojo draudimo nutraukimo datos.

6.3. Žalos atlyginimas

  • Draudimu galima pasinaudoti daugiau nei vieną kartą per draudimo liudijimo galiojimo laikotarpį, bet visų įvykių išmokų suma negali viršyti 1 500 Eur.
  • Jei Draudėjas jau yra apsidraudęs asmens civilinės atsakomybės draudimu, o nuostoliui atlyginti neužtenka sutartyje nurodyto šio draudimo išmokos limito, nuostoliams atlyginti bus panaudotas kitos draudimo sutarties apsaugos išmokos limitas.
  • Draudžiamojo įvykio išmokai bus taikoma 40 Eur besąlyginė išskaita.

6.4. Nedraudžiamieji įvykiai

  • Visi įvykiai, kurių nėra 6.1 punkte nurodytame draudžiamojo įvykio apibrėžime.
  • Nuostoliai dviračiui, kurį valdant buvo padaryta žala, neatlyginami.
  • Kiti nedraudžiamieji įvykiai pagal Būsto draudimo taisyklėse Nr. 67 (2021-03-30 redakcija, galioja nuo 2021-04-16) esančių Asmens civilinės atsakomybės draudimo sąlygų IX. 3.3 punktą.

6.5. Ką daryti atsitikus įvykiui

  • Įvykio registracija. Draudėjas privalo per 3 darbo dienas įvykį užregistruoti AB „Lietuvos draudimas“ savitarnoje www.savasld.lt žalų registravimo skiltyje „Kita“. Įvykio aprašyme Draudėjas privalo nurodyti privalomojo vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo liudijimo numerį.

6.6. Kitos sąlygos

Asmens civilinės atsakomybės draudimo šeimai kitos nuostatos galioja pagal Būsto draudimo taisyklėse Nr. 67 (2021-03-30 redakcija, galioja nuo 2021-04-16) pateiktas Asmens civilinės atsakomybės draudimo sąlygas.