Pereiti į pagrindinį turinį

Kaip pateikti skundą raštu?

Skundą galite pateikti:

 • užpildę šią skundo formą internetu,
 • asmeniškai, apsilankę bet kuriame mūsų klientų aptarnavimo skyriuje,
 • atsiuntę laišką paštu adresu: J. Basanavičiaus g. 12, LT-03600 Vilnius,
 • pateikti skundą galite ir kitu būdu, atsižvelgdami į rašytinio skundo pateikimo reikalavimą.

Jei skundą teikiate raštu, nurodykite:

 • savo vardą ir pavardę (jei tai įmonė – įmonės pavadinimą ir kodą), jei skundą teikia atstovas – atstovo vardą, pavardę ir atstovavimo pagrindą,
 • adresą, kuriuo norite gauti atsakymą (korespondencijos adresą, el. pašto adresą arba fakso numerį),
 • savo telefono numerį ir el. pašto adresą,
 • kam adresuojamas skundas, t. y. mūsų duomenis (akcinė bendrovė „Lietuvos draudimas“, kodas 110051834, buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 12, LT-03600 Vilnius),
 • skundo teikimo datą ir vietą,
 • jeigu žinote, draudimo sutarties (draudimo liudijimo) numerį, žalos numerį arba kitą tikslią informaciją, nurodančią dėl kokio įvykio kreipiamasi,
 • skundo esmę, t. y. informaciją apie tai, kokios konkrečios pareiškėjo teisės ir (arba) teisėti interesai, susiję su mūsų teikiamomis draudimo paslaugomis, ir kaip buvo pažeisti,
 • motyvuotus, tikslius ir aiškius Jūsų reikalavimus mums,
 • pridedamų dokumentų sąrašą (prie skundo turi būti pridėtos su skundu susijusių dokumentų kopijos).

Daugiau informacijos apie skundo pateikimą AB „Lietuvos draudimas“ rasite šioje „Skundų nagrinėjimo ir atsakymų pareiškėjams teikimo tvarkoje“.

Atgal