You are here

Dovanojame draudimą Ukrainos vaikams

! Tekstas ukrainiečių kalba - žemiau / ! Нижче наведено текст українською мовою

Solidarizuojamės su Ukrainos žmonėmis ir dovanojame asmens draudimą visiems nepilnamečiams vaikams, atvykusiems prieglobsčio iš Ukrainos.
Draudimas įsigalioja automatiškai, nieko daryti nereikia. Jei vaikui nutiko nelaimė, jo tėvai ar globėjai apie tai turi pranešti „Lietuvos draudimui“.

Akcijos taisyklės:

  1. Apdraustieji – „Lietuvos draudimo“ lėšomis apdrausti visi nepilnamečiai vaikai iš Ukrainos. Pabėgėlio statusas nereikalaujamas, užtenka, kad vaikas yra Ukrainos pilietis ir įvykis nutiko Lietuvoje.
  2. Draudimo laikotarpis – nuo 2022 m. kovo 9 d. 00 val. iki 2022 m. gegužės 31 d. 24 val. imtinai.
  3. Draudžiamasis įvykis – nelaimingas atsitikimas, sąlygotas įvykio, įvykusio draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurio metu nukenčia apdraustasis ir kuris apibrėžtas bendrovės „Lietuvos draudimas“ Asmens draudimo taisyklių Nr. 69 (versija galiojanti nuo 2021 06 16) draudimo rizikos variantuose M, T1 ir T2.
  4. Draudimo suma – 5000 Eur mirties atveju ir iki 5000 Eur kūno sužalojimo dėl nelaimingų atsitikimų atveju (pastaruoju atveju išmoka apskaičiuojama pagal traumų lenteles T1 ir T2).

Ką daryti atsitikus įvykiui?
Jei vaikui nutiko nelaimė, jo tėvai ar globėjai apie tai turėtų pranešti „Lietuvos draudimui“ - užpildyti specialią formą.
Iš gydymo įstaigos gaukite su gydymu susijusius dokumentus – išsamią informaciją apie konstatuotą diagnozę ir skirtą gydymą (medicinos dokumentų išrašą) ir ligos istorijos išrašą, jeigu buvo gydomas (-a) stacionare).

Draudimas apima šias rizikas:

  • Kaulų lūžiai ir išnirimai (traumų lentelė T1).
  • Minkštųjų audinių ir vidaus organų sužalojimai (traumų lentelė T2).
  • Mirtis dėl nelaimingo atsitikimo.

Kaip apskaičiuojama draudimo išmoka?

  • Įvykus nelaimingam atsitikimui gausimos išmokos dydis priklauso nuo nustatyto išmokos procento, kurį galima rasti „Asmens draudimo taisyklių priede“, lentelėse T1, T2. Pavyzdžiui, lūžus dilbio kaului, bus išmokėta 250 Eur (5 proc. draudimo sumos - 5000 Eur).
  • Visų dėl per vieną įvykį patirtų sužalojimų draudimo išmoka neturi viršyti draudimo liudijime nustatytos draudimo sumos – 5 000 Eur.
  • Bus išmokėtos išmokos už visas draudimo galiojimo metu patirtas traumas, bet jų suma neturi viršyti draudimo liudijime nustatytos draudimo sumos - 5 000 Eur.

Draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai.
Kad būtų paprasčiau suprasti kokie įvykiai yra draudžiamieji, o kokie ne, pateikiame Dažnai pasitaikančių įvykių aprašymą.

Kad užtikrintume Jūsų asmens duomenų apsaugą, vadovaujamės asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtintomis nuostatomis.
Privatumo politikos santrauka lietuvių kalba.
Privatumo politikos santrauka anglų kalba.

______________________________________

ДІТЕЙ УКРАЇНИ СТРАХУЄМО БЕЗКОШТОВНО
Ми висловлюємо солідарність із народом України та даруємо персональні страховки всім неповнолітнім дітям, які приїхали у пошуках притулку з України. Заборона набуває чинності автоматично, нічого робити не потрібно. Якщо з дитиною сталося нещастя, його батьки або опікуни повинні повідомити про це «Lietuvos draudimas».

Правила акції:
1.    Застраховані особи – це всі неповнолітні діти з України, застраховані за рахунок «Lietuvos Draudimas», статус Біженця не потрібен, достатньо того, що дитина є громадянином України та Страховий випадок стався у Литві.
2.    Страховий період – з 00 години 9 березня 2022 року до 24 години 31травня 2022 року включно.
3.    Страховий випадок – нещасний випадок, зумовлений подією, що сталася в період дії страхового захисту на території Литовської Республіки, під час якої постраждає застрахована особа та визначена у Правилах особистого страхування № 69 компанії «Lietuvos Draudimas» (версія дійсна з 16.06.2021) у разі страхового ризику M, T1 і T2.
4.    Сума страхування – 5000 євро у разі смерті та до 5000 євро у разі отримання травми внаслідок нещасного випадку (в останньому випадку виплата розраховується на підставі таблиць травм T1 та T2).

Страхування включає такі ризики:
•    Переломи та вивихи кісток (таблиця травм T1).
•    Пошкодження м'яких тканин та внутрішніх органів (таблиця травм T2).
•    Смерть внаслідок нещасного випадку.

Що робити, якщо стався випадок?
Якщо з дитиною сталося нещастя, її батьки або опікуни про це повинні повідомити компанію Lietuvos Draudimas: заповнити спеціальну форму.
З лікувального закладу необхідно отримати документи, пов'язані з лікуванням: детальну інформацію про поставлений діагноз та призначене лікування (виписку з медичних документів) і виписку з історії хвороби, якщо лікування проводилося в стаціонарі).
Страхування охоплює такі ризики:
•    Переломи кісток і вивихи (таблиця травм T1).
•    Пошкодження м'яких тканин і внутрішніх органів (таблиця травм T2).
•    Смерть внаслідок нещасного випадку.

Як розраховується страхова виплата?
•    Якщо стався нещасний випадок, розмір суми, яка буде отримана, залежить від встановленого відсотка виплати, який можна знайти в таблицях T1, T2 Додатка до Правил особистого страхування. Наприклад, у разі перелому кістки передпліччя буде виплачено 250 EUR (5 % від страхової суми 5000 EUR).
•    Страхова виплата за всі ушкодження, яких зазнала особа протягом одного випадку, не повинна перевищувати страхову суму, встановлену в страховому свідоцтві – 5000 EUR.
•    Буде здійснено виплати за всі травми, отримані під час дії страхування, але їхня сума не повинна перевищувати страхову суму, встановлену в страховому свідоцтві – 5000 EUR.

Страхові та нестрахові випадки
Щоб було простіше зрозуміти, які випадки є страховими, а які – ні, надаємо Опис випадків, що часто трапляються.

 З метою забезпечення захисту ваших персональних даних ми дотримуємося положень, встановлених у правових актах, що регулюють правовий захист персональних даних.
Резюме Політики конфіденційності українською мовою.
Резюме Політики конфіденційності російською мовою.