You are here

Kviečiame dalyvauti nacionaliniame kelių eismo taisyklių egzamine 2014 04 02

Dėmesio! Nacionalinis kelių eismo taisyklių egzaminas jau įvyko. Dėkojame visiems dalyvavusiems.

Nugalėtojų sąrašą rasite čia.
Teisingus atsakymus rasite
čia.

                                                                                                                                       

Nacionalinio kelių eismo taisyklių egzamino taisyklės ir nuostatos

Nacionalinio kelių eismo taisyklių egzamino rengėjas ir organizatorius: AB „Lietuvos draudimas“

Egzamino vieta, data, laikas ir trukmė

1. AB „Lietuvos draudimas“ kasmet organizuoja visuotinį laisvai prieinamą visuomenei žinių pasitikrinimą – Nacionalinį kelių eismo taisyklių (KET) egzaminą. 2014 metais nustatyta  egzamino data – balandžio 11 d. (penktadienis)
2. KET egzaminą gali laikyti visi pilnamečiai Lietuvos Respublikos gyventojai, jie neprivalo turėti vairuotojo pažymėjimo.
3. 2014 m. balandžio 11 d. KET egzaminas rengiamas:

        a) Vilniuje, Vilniaus m. savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3;
        b) Kaune, Kauno m. savivaldybės patalpose, Laisvės al. 96;
        c) Klaipėdoje, Klaipėdos m. savivaldybės patalpose, Liepų g. 11;
        d) Panevėžyje, AB „Lietuvos draudimas“ patalpose, Respublikos g. 11;
        e) Šiauliuose, AB „Lietuvos draudimas“ patalpose, Aušros al. 17.

4. KET egzaminą taip pat galima laikyti internetu – egzamino dieną ir valandą prisijungiant naujienų portale Delfi.lt
5. KET egzamino pradžia numatytose vietose ir naujienų portale Delfi.lt yra ta pati – 12 val. Egzamino trukmė – 30 minučių.

Egzamino užduotys ir jų vertinimas
6. Egzamino metu dalyviams pateikiama 20 organizatorių parengtų kelių eismo taisykles atitinkančių klausimų ir/ar situacijų.
7. Klausimus parengia ir už jų teisingą atitikimą KET atsako Organizatorius su kviestiniais ekspertais (A. Bialo vairavimo mokykla).
8. Kiekvienam klausimui pateikiami atsakymų variantai, iš kurių gali būti teisingas vienas, keli arba visi. Pripažįstama, kad dalyvis teisingai atsakė į klausimą, jei jis atsakymų lape ar internete pažymėjo VISUS teisingus atsakymus. Jei klausimas turi kelis teisingus atsakymo variantus, vieno teisingo varianto nepažymėjimas (arba nors vieno neteisingo  varianto pažymėjimas) laikomas klaida.
9. Kiekviename mieste (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose) sudaroma KET egzamino dalyvių darbų vertinimo komisija. Komisija tikrina visus pateiktus dalyvių darbus ir juose pažymi klaidas. Komisija suveda rezultatus ir išrenka nugalėtojus. Nugalėtojais skelbiami tie dalyviai, kurie teisingai atsakė į VISUS klausimus. Jei dalyvių, kurie nepadarė nei vienos klaidos, nėra, renkami mažiausiai klaidų padarę dalyviai.
10. Iš visų dalyvavusių ir laikiusių KET egzaminą išrenkama po 2 nugalėtojus iš kiekvieno miesto. Jei viename mieste yra daugiau nei 2 teisingai atsakiusieji į visus klausimus, nugalėtojais skelbiami visi teisingai atsakę dalyviai.
11. Priimami ir vertinami tik tų KET egzaminą internetu laikiusių dalyvių atsakymai, kurie internetu pateikti egzamino laikymo dieną per 30 minučių nuo egzamino pradžios. Vėliau nei per 30 minučių atsakymus konkurse pateikę dalyviai nėra vertinami ir dėl nugalėtojų vardo nesivaržo. Jie KET egzaminą gali spręsti siekdami pasitikrinti žinias.
12. Laikantiesiems KET egzaminą internetu iš vieno IP adreso galima atsakyti ne daugiau nei 20 kartų.
13. Iš visų laikiusių KET egzaminą internetu išrenkama 10 nugalėtojų (atsakiusių teisingai arba padariusių mažiausiai klaidų). Jei tarp internetu sprendusių pateiktas užduotis yra daugiau nei 10 teisingai atsakiusių ar padariusių vienodą skaičių klaidų, nugalėtojais skelbiami tie dalyviai, kurie savo atsakymus pateikė greičiausiai (vertinama pagal atsakymų išsiuntimo/gavimo laiką).

Nugalėtojų paskelbimas
14. Visi nugalėtojai informuojami asmeniškai ir paskelbiami interneto svetainėje http://www.delfi.lt per 14 kalendorinių dienų nuo egzamino laikymo dienos.

Prizai ir jų atsiėmimo tvarka
15. Visi nugalėtojai apdovanojami KET egzamino organizatoriaus AB „Lietuvos draudimas“ įsteigtu prizu – nemokamu privalomuoju vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu vienai transporto priemonei vieneriems metams.
16. Prizu gali pasinaudoti tik KET egzamino nugalėtojai fizinio asmens vardu registruotam automobiliui, jei jis nėra naudojamas komerciniais, nuomos, taksi paslaugų teikimo, vairavimo mokymo ar kitais padidintos rizikos tikslais.
17. Prizai galioja 12 mėnesių nuo KET egzamino laikymo dienos. Tiksli vairuotojų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo galiojimo data nurodyta ant nugalėtojams įteikiamų sertifikatų.
18. Prizai į pinigus ar kitus prizus nekeičiami.
19. Visi Egzamino dalyviai, laikę Egzaminą Vilniaus m. ir Kauno m. savivaldybėse bei Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio „Lietuvos draudimo“ skyriuose įgauna teisę į papildomą prizą, nepriklausomai nuo to, kokį rezultatą Egzamine jie pasiekė. Jiems suteikiama nemokama techninės pagalbos paslauga, galiojanti 12 mėnesių.
20. Egzamino dalyvis po Egzamino užregistruoja transporto priemonę nurodydamas valstybinį numerį ir gauna techninės pagalbos paslaugos galiojimą patvirtinantį sertifikatą. Techninė pagalba galioja nuo 2014 metų balandžio 15 dienos iki 2015 metų balandžio 14 dienos.

Kita informacija:
21. Organizatoriai pasilieka esant reikalui teisę keisti taisykles ir nuostatas be išankstinio įspėjimo.