You are here

Privalomasis vairuotojų draudimas

Privalomuoju vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu draudžiame mūsų kliento, t. y. Jūsų ir Jūsų darbuotojų, vairuojančių įmonės automobilius, civilinę atsakomybę.

Šis draudimas suteikia visapusę apsaugą:

  • Iki  1 000 000 EUR apsaugą dėl trečiųjų asmenų turtui padarytos žalos (transporto priemonės sugadinimas, gamtos užteršimas, kelio ženklų, pastatų sugadinimas avarijos metu, želdinių sunaikinimas).
  • Iki  5 000 000 EUR apsaugą dėl asmeniui padarytos žalos (sveikatos grąžinimo išlaidos, laidojimo išlaidos, negautos pajamos, profesijos keitimas dėl avarijoje patirtų sužeidimų, maitintojo netekimas, vieno įvykio neturtinės žalos atlyginimas iki 5 000 EUR).

Lengvojo automobilio techninės pagalbos kelyje draudimas – 5,5 Eur metams
Prireikus techninės pagalbos kelyje – sugedus automobiliui, pasibaigus kurui ar prakiurus padangai – iškviesime meistrą ir apmokėsime jo išlaidas. Pasiūlymas galioja draudžiant iki 5 automobilių.

Draudimas nuo susidūrimo su gyvūnais kelyje – 9,85 Eur  metams
Atlyginsime lengvojo automobilio remonto išlaidas iki 5 792 Eur, jei vairuotojas partrenktų į kelią išbėgusį gyvūną ir apgadintų įmonės automobilį. Pasiūlymas galioja draudžiant iki 5 automobilių.

Jei ūkyje turite iki 5 automobilių – viena draudimo sutartis
Viena sutartimi galime apdrausti visas turimas transporto priemones kartu. Bendroje sutartyje gali būti tik vienas lengvasis automobilis.